Lučka uprava Zadar
home page
Lučka uprava Zadar
Gaženička cesta 28 A
Zadar 23000
tel: 385 23 201 201
fax: 385 23 201 212
BUDUĆI PROJEKTI
PROJEKT NOVE LUKE GAŽENICA

Projekt Nove luke Gaženica se sastoji od sljedećih komponenti:

- Nadzor nad izgradnjom;

- Tehnička pomoć Jedinici za provedbu projekta, uključujući reviziju projektne dokumentacije, te ponudbenih dokumenata, pomoć pri evaluaciji ponuda, nadzor okoliša i izgradnje, te ukupno upravljanje projektom, kao i upravljanje aktivnostima luke i poslovni razvoj do dvije godine nakon završetka Projekta;

- LOT I - Pomorski radovi: Zemljani radovi i sekundarni lukobran. Ovi radovi uključuju:   Iskapanje 250.000 m3 podvodnih stijena i morskog sedimenta zbog morskog pristupa;   Nasipavanje sa 1,8 mil. m3 za reklamaciju oko 20,5 ha zemlje;
  Izgradnju sekundarnog lukobrana;

- LOT II – Pomorski radovi: Strukture. Ovi radovi uključuju:

  Izgradnju oko 1.420 m pristaništa kako bi se stvorilo 12 vezova za otočne trajektne brodove, međunarodne trajektne brodove i cruisere;
  Izgradnjiu oko 300 m pristaništa kako bi se napravila nova ribarska luka;
  Izgradnju primarnog lukobrana;

- LOT IIIa – Pristupne ceste i osnovna infrastruktura područja terminala, što uključuje:   Izgradnju 1.560 osnovnih prilaznih cesta prema gradskoj cestovnoj mreži;
  Ostvarenje osnovne infrastrukture terminalnih zona (približno 13,5 ha područja luke);   Postavljanje kolničkog zastora na području mola i pristaništa;
  Izgradnju prometnih površina (unutarnje ceste, mjesta čekanja, trake za utovar i istovar, pješačke zone);
  Vodoopskrbu i kanalizaciju; spajanje lotova LOT II i LOT IIIa

- LOT IIIb – Zgrada terminala i uređenje okoliša.

 

Design services for the Central Terminal Building of the Zadar New Port Project

-- download pdf

 

Prezentacija
New Port Gaženica - Zadar

-- download pdf

Zgrada terminala - Model

KONTEJNERSKI TERMINAL

Kontejnerski terminal Gaženica – Zadar
je područje koje se nalazi između stare teretne luke i Nove putničke luke u Gaženici te bi se izgradnjom novih površina i obalne konstrukcije spojilo područje Nove luke i stare teretne luke.
Za teretnu luku u Gaženici izrađen je Master plan te se taj dio luke planira razvijati u pravcu kontejnerskog i RO-RO prometa, za što će biti određene velike manipulativne i odlagališne površine.
Izgradnja je predviđena u skladu sa prostornim planom Grada Zadra, Urbanističkim planom uređenja Trajektne luke i Master planom Trajektne luke. Predviđa se (kao mjerodavnog broda) pristajanje kontejnerskih brodova do duljine 260m. Izgradnja obalnih zidova u duljini od cca 600m, visine 18m i potrebne infrastrukture na skladišnim površinama prema predloženom opsegu zahvata i tehnološkom rješenju.
Zahtjevana dubina obale u području obalnih zidova je od 10 do 18m. Geodetski radovi se izvode za područje ukupne površine cca 10 ha. Rok izvršenja za sve grupe usluga projektiranja i ishođenja potrebnih dozvola je 24 mjeseca. Očekivana vrijednost radova na infrastrukturi je cca. 35.000.000,00 Eura.

KONTEJNERSKI TERMINAL

KONTEJNERSKI TERMINAL

INFORMACIJE


Geografska pozicija
Vremenska zona
Valuta
Opće informacije
Informacije o sidrištu
...

TARIFE


Pregledajte tarife Lučke uprave Zadar

NATJEČAJI


Natječaji za:
radna mjesta u Lučkoj upravi,
koncesijski natječaji itd.

ultradesign