home page
Lučka uprava Zadar
Gaženička cesta 28 A
Zadar 23000
tel: 385 23 201 201
fax: 385 23 201 212
BUDUĆI PROJEKTI
VIŠENAMJENSKI TERMINAL

Višenamjenski terminal Gaženica – Zadar
je područje koje se nalazi između stare teretne luke i Nove putničke luke u Gaženici te bi se izgradnjom novih površina i obalne konstrukcije spojilo područje Nove luke i stare teretne luke.
Za teretnu luku u Gaženici izrađen je Master plan te se taj dio luke planira razvijati u pravcu kontejnerskog i RO-RO prometa, za što će biti određene velike manipulativne i odlagališne površine.
Izgradnja je predviđena u skladu sa prostornim planom Grada Zadra, Urbanističkim planom uređenja Trajektne luke i Master planom Trajektne luke. Predviđa se (kao mjerodavnog broda) pristajanje kontejnerskih brodova do duljine 260m. Izgradnja obalnih zidova u duljini od cca 600m, visine 18m i potrebne infrastrukture na skladišnim površinama prema predloženom opsegu zahvata i tehnološkom rješenju.
Zahtjevana dubina obale u području obalnih zidova je od 10 do 18m. Geodetski radovi se izvode za područje ukupne površine cca 10 ha. Rok izvršenja za sve grupe usluga projektiranja i ishođenja potrebnih dozvola je 24 mjeseca. Očekivana vrijednost radova na infrastrukturi je cca. 35.000.000,00 Eura.

VIŠENAMJENSKI TERMINAL

VIŠENAMJENSKI TERMINAL

INFORMACIJE


Geografska pozicija
Vremenska zona
Valuta
Opće informacije
Informacije o sidrištu
...

TARIFE


Pregledajte tarife Lučke uprave Zadar

NATJEČAJI


Natječaji za:
radna mjesta u Lučkoj upravi,
koncesijski natječaji itd.

ultradesign