home page
Lučka uprava Zadar
Gaženička cesta 28 A
Zadar 23000
tel: 385 23 201 201
fax: 385 23 201 212
MEDNET
      MEDNET PROJEKT

Mednet Projekt je Europski projekt, sufinanciran od strane MED programa, koji uključuje 18 partnera iz 9 različitih zemalja, s ciljem pojednostavljenja i usklađivanja pomorskih i carinskih procedura i postupaka na Mediteranu.

Temeljne aktivnosti projekta obuhvaćaju razvoj i uspostavu Opservatorija lučkih operacija u Sredozemlju, kao i provedbu odabranih pilot aktivnosti u partnerskim lukama, stavljajući u prvi plan "idealnu virtualnu luku" iz koje će svi igrači i pomorski sudionici moći izvući najbolje prakse.

U završnoj fazi, projekt će prvenstveno preporučiti radnje i mjere za olakšavanje razmjene pomorskog tereta, ubrzavanje carinskih postupaka i smanjenje logističkih troškova.

Osim toga, učinkovitiji pomorski putevi će doprinijeti povećanju modaliteta od trenutno optereće europske cestovne mreže, a istovremeno smanjenje štetnih utjecaja na okoliš te poboljšanje socijalne i ekonomske kohezije u Europske i Mediteranske populacije.

Projekt trenutno razvija 19 pilot aktivnosti, testiran u partnerskim lukama te na administrativnim i carinskim institucijama koje sudjeluju u partnerskim zemljama, što će omogućiti identifikaciju mogućnosti za pojednostavljenje i usklađivanje procedura. Paralelno, studije praćenja i prikupljanja podataka obogaćuju informacija bazu podataka "Opservatorija lučkih operacija na Mediteranu", koja je na raspolaganju svoim partnerima i svim zainteresiranim stranama pomorskih sektora.

Prema tome, MEDNET djeluje kao informacijska platforma za izmjenu najboljih praksi. Kako projekt napreduje, ističe se "idealna virtualna luka" dok se svi sudionici sektora potiču izvući najbolje prakse.

      ANALIZIRANJE, RAZUMIJEVANJE TE DOSTIGNUĆA PROJEKTA

45 luka u Sredozemlju su bile predmetom proučavanja u sklopu projekta MEDNET jer ako postoji više usklađenih procedura, veći je i utjecaj na konkurentnost u Mediteranskim lukama. Kako bi se utvrdile dobre prakse za uspostavu, projektni partneri - uglavnom sveučilišta te lučke vlasti - sastavili su iscrpan popis postupaka lučkih i carinskih procedura koje se danas u upotrebi.

Tijekom trajanja projekta napravljeni su nevjerojatno detaljni upitnici završeni od strane partnera i lučkih vlasti o raznim temama. Završetak tih upitnika stvorio je izuzetno detaljnu bazu podataka na raznim područjima:

Strukturirani popis EU, nacionalnim ili regionalnim projektima, studijama i drugim inicijativama u mediteranskoj regiji s obzirom na lučkom poslovanju, posebice na carinske procedure, vrijeme pretovara brodova, lučkih informacijskih sustava, lučkih formalnosti, uključujući sigurnost i zaštitu kao i interoperabilnosti.

Postojeći EU, nacionalni i međunarodni zakonodavni okvir i različite bilateralne, multilateralne i međunarodne sporazume koji se odnose na carinske procedure, lučke formalnosti i lučke operacije u regiji.

Lučke vlasti su formulirale različite klasifikacijske oznake za plovila i terete, kako bi se utvrdili bolje dužnosti i kontrole koje se primjenjuju. Projekt je omogućio detektiranje i analiziranje različite klasifikacija postavljenih od lučkih vlasti te stvaranje baze podataka.

Detaljna analiza carinskih procedura, lučkih operacija i informacijskih sustava implementiranih u EU i lukama izvan EU. Ova analiza će utvrditi značajke koje čine prilagođeni postupak u svakoj luci za uvoz i izvoz, vrijeme okreta i kontrolu plovila, kao što su informacijski sustavi, obrada prije dolaska, procjena rizika, kontrolu prijevare, naplate poreza, postupaka za unutarnje obrade i upotreba slobodnih zona.

Opservatorij lučkih operacija u Sredozmlju je all-inclusive informacijsko središte i baza podataka o lučkim i administrativnim zahtjevima, logističkim postupcima, lučkih operacija i carinskih formalnosti. Opservatorij omogućuje detektiranje i širenje najboljih praksi, kao i razumijevanje tehničkih parametara koji se odnose na obavljanje lučkih operacija ", kroz korištenje specijalizirane baze podataka, a naglašavajući istodobno prednosti i mane lučkih operacija. Štoviše, Opservatorij pruža komunikacijsku platformu na europskim, nacionalnim i regionalnim razinama, oslanjajući se na otvorenoj raspravi. Također omogućuje lučkim upravama, predstavnicima mediteranske regije procijeniti vlastitu luku.

19 PILOT AKTIVNOSTI TESTIRANO, I U FUNKCIJI, U MEDITERANSKIM LUKAMA

MEDNET partneri su identificirali inicijative koje su konstruirana prema simulacijama, informacijskih sustavima i tehnologija. Svaki partner je uveo jedan takav sustav s jasnim ciljem da se poboljša pomorska pristupačnost i tranzitni kapaciteti kroz intermodalnosti. Lučka uprava Zadar razvila je pilot projekt koji poboljšava RO-RO promet, menadžment parkinga i carinskih procedura.

Web stranica:
www.mednetproject.eu

Brošura na engleskom jeziku:
download (pdf)

Brošura na engleskom jeziku:
download (pdf)

Brošura na engleskom jeziku:
download (pdf)

    VIDEO

ultradesign