home page
Lučka uprava Zadar
Gaženička cesta 28 A
Zadar 23000
tel: 385 23 201 201
fax: 385 23 201 212
NATJEČAJI
Građevinski radovi na modernizaciji Ribarske luke u uvali Vela Lamjana, Kali, otok Ugljan
12. 11. 2018.
Građevinski radovi na modernizaciji Ribarske luke u uvali Vela Lamjana, Kali, otok Ugljan
02. 11. 2018.
Građevinski radovi na modernizaciji Ribarske luke u uvali Vela Lamjana, Kali, otok Ugljan
02. 11. 2018.
Građevinski radovi na modernizaciji Ribarske luke u uvali Vela Lamjana, Kali, otok Ugljan
02. 11. 2018.


INFORMACIJE


Geografska pozicija
Vremenska zona
Valuta
Opće informacije
Informacije o sidrištu
...

TARIFE


Pregled tarifa Lučke uprave Zadar

DOKUMENTI


Preuzimanje dokumenata Lučke uprave Zadar

ultradesign