home page
Lučka uprava Zadar
Gaženička cesta 28 A
Zadar 23000
tel: 385 23 201 201
fax: 385 23 201 212
PUTNIČKA LUKA GAŽENICA

Grad Zadar je jedno od najsnažnijih jadranskih prometnih čvorišta u kojem se međusobno prožimaju pomorski, kopneni i zračni putevi. Današnja Putničko-trajektna luka Zadar – Grad smještena je u samoj jezgri grada na vrlo skučenom prostoru dužine cca. 900m obale.
Na navedenom prostoru odvijao se putnički promet od cca. 2,7 milijuna putnika i 350 tisuća vozila sa stalnim trendom rasta od 8% godišnje.

Strategijom prometnog razvitka Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 139/99.) za putničku luku Zadar je utvrđeno da nedostatnost prostora u luci uvjetuje premještanje trajektnog prometa iz gradske luke u novu putničku luku Gaženica, a izgradnja novog trajektnog terminala predviđena je kao prioritetno ulaganje.
Razvoj i premještanje pomorskog terminala na novu poziciju sa značajnim proširenjem morskog i kopnenog kapaciteta (izgrađena je dvotračna autocesta do luke) dati će mu još veće značenje. Osobito značajno je otvaranje zadarske luke u mogući home-port, matičnu luku velikih cruisera. Blizina aerodroma (10 km), veza kvalitetnim prometnicama do mreže autocesta značajne su prednosti trajektnog terminala. Putnički terminal Zadar karakteriziraju multifunkcionalni prometni zahtjevi – otočki, dužobalni, međunarodni trajektni promet, putnički promet mega cruiserima, ro-ro promet te sva za to potrebna infrastruktura i prateća nadgradnja.  Novi putničko-trajektni terminal u Gaženici po svim prethodno obavljenim studijama i ispitivanjima ocijenjen je višestruko korisnim. U prvom redu, donosi neograničenu mogućnost razvoja Zadra i šireg zadarskog područja u smislu povećanja prometa i otvaranja novih radnih mjesta te izvrsnu povezanost terminala s autocestom, željeznicom i zračnom lukom.
Nadalje, omogućuje se reorganizacija stare luke u kojoj će se otvoriti više mjesta za brzobrodske linije u lokalnom i međunarodnom prometu, manje brodove na kružnim putovanjima, luksuzne jahte, ribarice i turističke brodove. Naglasimo i to da se višestruko povećava sigurnost uplova i isplova u staroj gradskoj luci koja je trenutno na granici održivosti. Na kraju, ali ne i manje važno, ovaj projekt omogućuje rasterećenje spomeničke baštine Poluotoka od štetnih utjecaja prometa, kao i dodatnu kvalitetu uz nove sadržaje za putnike.
Nova putnička luka u Gaženici dat će novi impuls razvoju turizma i prometa te cjelokupnog gospodarstva regije. Izgradnjom nove putničke luke Gaženica sa svim internim prometnicama, terminalskim zgradama i čekalištima za automobile stekli su se uvjeti za istovremeni ukrcaj i iskrcaj putnika i automobila i to: 
- 7 trajekata na lokalnim linijama dužine od 50-150 metara;
- 2 broda u međunarodnoj plovidbi dužine od 150-200 metara;
- 3 broda na kružnim putovanjima dužine od 200-350 metara kao i mogućnost prihvata RO-RO brodova na istim gatovima.


Mapa putničke luke Gaženica

   

Novi putničko-trajektni terminal u Gaženici po svim prethodno obavljenim studijama i ispitivanjima ocijenjen je višestruko korisnim. U prvom redu, donosi neograničenu mogućnost razvoja Zadra i šireg zadarskog područja u smislu povećanja prometa i otvaranja novih radnih mjesta te izvrsnu povezanost terminala s autocestom, željeznicom i zračnom lukom.

Izgradnja luke odvijala se kroz tri faze radova i to:
1. LOT I           Pomorski radovi: Zemljani radovi i sekundarni lukobran - završetak radova svibanj 2011.
2. LOT II/III a    Pomorski radovi, prilazne ceste i osnovna infrastruktura područja terminala - završetak radova svibanj 2014.
3. LOT III b      Zgrada terminala i uređenje okoliša - planirani završetak radova prosinac 2017.

Ukupno to je 250.000 m2 s ukupno 3.000 m operativne obale i dubinom od 13-15 m što omogućuje prihvat i najvećih plovila. Završetak izgradnje kompletne luke očekuje se krajem 2017. godine s time da su obale otočkog i međunarodnog terminala završene u ljeto 2014. godine dok je luka puštena u promet u travnju 2015. godine. Nova luka se financira kreditima EIB-a, KFW-a kao i sredstvima Lučke uprave Zadar. Investitor cijelog projekta je Lučka uprava Zadar uz jamstvo Vlade Republike Hrvatske. Očekivana vrijednost radova uključujući Novu putničku zgradu terminala je cca. 170 milijuna Eura.
Po izgradnji zgrade terminala u novoj putničkoj luci u Gaženici mogući su razni oblici davanja koncesija obzirom na prateće djelatnosti te davanja koncesija na izgrađenu suprastrukturu. Do ljeta 2015. godine preseljen je cjelokupni lokalni i međunarodni trajektni promet kao i većina cruising prometa na novu lokaciju u Gaženici dok su vezovi u staroj gradskoj luci ustupili mjesto turističkim brodovima, jahtama te manjim cruiserima. Brzobrodske lokalne linije i dalje prometuju iz stare gradske luke. 

IZGRADNJA PUTNIČKE LUKE GAŽENICA - FOTO GALERIJA PO FAZAMA
Lot III B - izvršeni radovi do 31.01.2018.
Zgrada i okružje terminala


Prikazan set fotografija pokazuje izvršene radove do 31. 01. 2018. godine.


Izvršeni radovi do 31. 01. 2018.


Lot III B - izvršeni radovi do 30.09.2017.
Zgrada i okružje terminala


Prikazan set fotografija pokazuje izvršene radove do 30. 09. 2017. godine.


Izvršeni radovi do 30. 09. 2017.


Lot III B - izvršeni radovi do 30.06.2017.
Zgrada i okružje terminala


Prikazan set fotografija pokazuje izvršene radove do 30. 06. 2017. godine.


Izvršeni radovi do 30. 06. 2017.


Izvršeni radovi do 24.03.2017.
Zgrada i okružje terminala


Prikazan set fotografija pokazuje izvršene radove do 24. 03. 2017. godine.


Izvršeni radovi do 24. 03. 2017.


LOT III B - izvršeni radovi do 15.12.2016
Zgrada i okružje terminala


Prikazan set fotografija pokazuje izvršene radove do 15. 12. 2016. godine.


LOT III B - izvršeni radovi do 15. 12. 2016.


LOT III B - izvršeni radovi do 30.10.2016.
Zgrada i okružje terminala


Izloženi set fotografija prikazuje izvršene radove do 30. 10. 2016.


LOT III B - izvšeni radovi do 30.10.2016 godine.


LOT II/III A
Pomorski radovi, prilazne ceste i osnovna infrastruktura područja terminala


-- izgradnja oko 1.420 m obale za dobivanje 12 priveza za trajekte koji povezuju otoke, međunarodna plovila i brodove za kružna putovanja
-- izgradnja oko 300 m obale za novu ribarsku luku
-- izgradnja primarnog lukobrana (dužina 180m)
-- postavljanje 1.800 gravitacijskih blokova za izgradnju obalnih zidova pomoću GPS tehnologije
-- izgradnja 1.560 metara pristupnih cesta do gradske cestovne mreže
-- postavljanje osnovne infrastrukture terminala (približno 13,5 ha lučkog područja), uključujući površinu gatova i pristaništa
-- izgradnja prometnih površina (unutarnje ceste, mjesta čekanja, trake za ukrcaj / iskrcaj, pješačke zone


LOT III/III A


LOT I
Pomorski radovi: zemljani radovi i sekundarni lukobran


- iskapanje 250.000 m3 podvodnih stijena i morskog sedimenta
- nasipavanje oko 20,5 ha tla (podmorski i nadmorski nasipi)
- izgradnja sekundarnog lukobrana (dužina lukobrana 270m)
- uklanjanje materijala nastalog iskapanjem
- postavljanje temelja za primarni lukobran
- izvođenje pripremnih radova za postavljanje temelja za otočni terminal


LOT I


DOKUMENTI


Preuzmite dokumente Lučke uprave Zadar

NATJEČAJI


Aktualni natječaji

INFORMACIJE


Geografska pozicija
Vremenska zona
Valuta
Opće informacije
Informacije o sidrištu
...

ultradesign