home page
Lučka uprava Zadar
Gaženička cesta 28 A
Zadar 23000
tel: 385 23 201 201
fax: 385 23 201 212
PROJEKTI
NOVA LUKA ZADAR

Od 1997. godine odnosno svog osnutka Lučka uprava Zadar aktivno radi na razvoju lučke infrastrukture. U tom periodu realizirano je više projekata poput rekonstrukcije Liburnske obale u dužini od 200m (2001/2002), izgradnje gata za cruisere na Istarskoj obali i obnova 200 metara rive na potezu do svjetionika u gradskoj luci (2003/2004) te izgradnje cjelokupne infrastrukture u Novoj putničkoj luci Gaženica – Zadar.

Projekt “Nova luka Zadar” obuhvaćao je izmještanje trajektnog terminala smještenog u središtu povijesne jezgre Zadra i izgradnju nove trajektne luke na drugoj lokaciji – u Gaženici, u blizini teretne luke, 3,5 km južno od gradskog središta, s izvrsnim pristupom autocesti, željeznici i zračnoj luci.

Luka sa privremenom zgradom terminala puštena je u promet u travnju 2015. godine za sve vrste domaćeg trajektnog prijevoza i brodove na kružnom putovanju te početkom srpnja 2015. godine i za trajektna plovila u međunarodnom prometu.

RAZVOJ NOVE LUKE ZADAR

Strategijom prometnog razvitka Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 139/99.) za luku Zadar je utvrđeno da nedostatnost prostora u luci uvjetuje premještanje trajektnog prometa iz gradske luke u teretnu luku Gaženica, a izgradnja novog trajektnog terminala predviđena je kao prioritetno ulaganje. Vlada Republike Hrvatske preko Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Lučke uprave Zadar kao nositelja projekta, realizirala je projekt “Nove luke Zadar” tijekom razdoblja od 2008-2014. godine.

Projekt se financira iz zajmova Europske investicijske banke (100 milijuna eura) i njemačke razvojne banke KfW, Frankfurt am Main (120 milijuna eura), sklopljenih 7. rujna 2007. godine u Zadru kao i manjim dijelom vlastitih sredstava Lučke uprave Zadar. Republika Hrvatska, Ministarstvo financija izdala je jamstva u korist Europske investicijske banke i KfW-a kojima neopozivo i bezuvjetno jamči za obveze Lučke uprave Zadar iz Ugovora o kreditu.

 

INFORMACIJE


Geografska pozicija
Vremenska zona
Valuta
Opće informacije
Informacije o sidrištu
...

TARIFE


Pregledajte tarife Lučke uprave Zadar

NATJEČAJI


Natječaji za:
radna mjesta u Lučkoj upravi,
koncesijski natječaji itd.

ultradesign