home page
Lučka uprava Zadar
Gaženička cesta 28 A
Zadar 23000
tel: 385 23 201 201
fax: 385 23 201 212
REALIZIRANI PROJEKTI
NOVA LUKA ZADAR

Od 1997. godine odnosno svog osnutka Lučka uprava Zadar aktivno radi na razvoju lučke infrastrukture. U tom periodu realizirano je više projekata poput rekonstrukcije Liburnske obale u dužini od 200m (2001/2002), izgradnje gata za cruisere na Istarskoj obali i obnova 200 metara rive na potezu do svjetionika u gradskoj luci (2003/2004) te izgradnje cjelokupne infrastrukture u Novoj putničkoj luci Gaženica – Zadar.

Projekt “Nova luka Zadar” obuhvaćao je izmještanje trajektnog terminala smještenog u središtu povijesne jezgre Zadra i izgradnju nove trajektne luke na drugoj lokaciji – u Gaženici, u blizini teretne luke, 3,5 km južno od gradskog središta, s izvrsnim pristupom autocesti, željeznici i zračnoj luci. Luka sa privremenom zgradom terminala puštena je u promet u travnju 2015. godine za sve vrste domaćeg trajektnog prijevoza i brodove na kružnom putovanju te početkom srpnja 2015. godine i za trajektna plovila u međunarodnom prometu.

PROJEKT NOVE LUKE GAŽENICA

Projekt Nove luke Gaženica sastojao se od sljedećih komponenti:

- Nadzor nad izgradnjom;

- Tehnička pomoć Jedinici za provedbu projekta, uključujući reviziju projektne dokumentacije, te ponudbenih dokumenata, pomoć pri evaluaciji ponuda, nadzor okoliša i izgradnje, te ukupno upravljanje projektom, kao i upravljanje aktivnostima luke i poslovni razvoj do dvije godine nakon završetka Projekta;

- LOT I - Pomorski radovi: Zemljani radovi i sekundarni lukobran. Ovi radovi uključuju:   Iskapanje 250.000 m3 podvodnih stijena i morskog sedimenta zbog morskog pristupa;   Nasipavanje sa 1,8 mil. m3 za reklamaciju oko 20,5 ha zemlje;
  Izgradnju sekundarnog lukobrana;

- LOT II – Pomorski radovi: Strukture. Ovi radovi uključuju:

  Izgradnju oko 1.420 m pristaništa kako bi se stvorilo 12 vezova za otočne trajektne brodove, međunarodne trajektne brodove i cruisere;
  Izgradnjiu oko 300 m pristaništa kako bi se napravila nova ribarska luka;
  Izgradnju primarnog lukobrana;

- LOT IIIa – Pristupne ceste i osnovna infrastruktura područja terminala, što uključuje:   Izgradnju 1.560 osnovnih prilaznih cesta prema gradskoj cestovnoj mreži;
  Ostvarenje osnovne infrastrukture terminalnih zona (približno 13,5 ha područja luke);   Postavljanje kolničkog zastora na području mola i pristaništa;
  Izgradnju prometnih površina (unutarnje ceste, mjesta čekanja, trake za utovar i istovar, pješačke zone);
  Vodoopskrbu i kanalizaciju; spajanje lotova LOT II i LOT IIIa

- LOT IIIb – Zgrada terminala i uređenje okoliša.

Design services for the Central Terminal Building of the Zadar New Port Project

-- download pdf

Prezentacija
New Port Gaženica - Zadar

-- download pdf

RAZVOJ NOVE LUKE ZADAR

Zgrada terminala - Model

Nova luka Gaženica

INFORMACIJE


Geografska pozicija
Vremenska zona
Valuta
Opće informacije
Informacije o sidrištu
...

TARIFE


Pregledajte tarife Lučke uprave Zadar

NATJEČAJI


Natječaji za:
radna mjesta u Lučkoj upravi,
koncesijski natječaji itd.

ultradesign