home page
Lučka uprava Zadar
Gaženička cesta 28 A
Zadar 23000
tel: 385 23 201 201
fax: 385 23 201 212
STARA GRADSKA LUKA

Vez 1
110,0 m
Putnički brodovi u međunarodnom prometu kao i redovne i izvanredne putničke pruge.
Vez 1b
146,0 m
Putnički brodovi u međunarodnom prometu kao i redovne i izvanredne putničke pruge.
Vez 2
119,1 m
Redovne i izvanredne putničke pruge, lokalne pruge, brodovi koji obavljaju izletnička putovanja.
Vez 3
62,3 m
Redovne i izvanredne putničke pruge, lokalne pruge, brodovi koji obavljaju izletnička putovanja, vodonosac (samo noću).
Vez 4
174,7 m
Lokalne pruge, brodovi koji obavljaju izletnička putovanja i barkarioli.
Vez 5
80,2 m
Lokalne pruge, brodovi koji obavljaju izletnička putovanja.
Vez 6
61,5 m
Lokalne pruge, brodovi koji obavljaju izletnička putovanja.
Vez 7
75,1 m
Ribarski brodovi, brodovi koji obavljaju izletnička putovanja, jahte.
Vez 8
80,0 m
Ribarski brodovi, brodovi koji obavljaju izletnička putovanja, jahte.
Vez 9
71,0 m
Ribarski brodovi, brodovi koji obavljaju izletnička putovanja, jahte.
USLUGE
Privez-odvez
DA
Nadglednici ukrcaja (iskrcaja)
DA
Agenti za opskrbu brodova
DA
Skladištenje
DA
Dostava goriva brodovima
DA
Prihvat i otprema krutog otpada
DA
Prihvat i otprema tekućeg otpada
DA
Opskrba brodova pitkom vodom
DA
Otpremljivanje tereta
DA
Obalni Gangways
NE
Hitna služba
DA
Zaštitarska djelatnost
DA
POMORSKE INFORMACIJE

LUČKA KAPETANIJA ZADAR
Liburnska obala 8, 23000 Zadar
tel: ++385 23 345 246

METEOROLOŠKE INFORMACIJE

METEOROLOŠKI CENTAR

tel: ++385 23 331 140

SIDRIŠTE
Omogućeno
DA
Brodići za prijevoz i opskrbu
dozvoljeni
Peljarenje
obavezno
Brodovi tegljači
dostupni
Terminal
dostupan
Carina
obavezna
Vrijeme brodića za prijevoz i opskrbu na relaciji kopno-more
5 min.
Raspon plime i oseke
n/a

Sidrište je određeno spojnicom točaka:

A. 44º 06,6' N 015º 10,9' E
B. 44º 07,4' N 015º 12,2' E
C. 44º 06,9' N 015º 13,0' E
D. 44º 06,0' N 015º 12,0' E

SIGURNOST U LUCI ZADAR

Pomorska policija Zadar
Liburnska obala 8, 23000 Zadar, Hrvatska
tel: ++385 23 345 246

Hitni pozivi
112

Policija
192

Vatrogasci
193

Hitna medicinska pomoć
194

Opća bolnica Zadar
Bože Peričića 5, 23000 Zadar
++385 23 505 505

Služba traganja i spašavanja na moru:
MRCC Rijeka
tel: ++385 51 9155

ultradesign