home page
Lučka uprava Zadar
Gaženička cesta 28 A
Zadar 23000
tel: 385 23 201 201
fax: 385 23 201 212
TERETNA LUKA GAŽENICA

Od siječnja 2005. godine Lučka uprava Zadar gospodari područjem teretne luke ¨Gaženica¨.

GATOVI

- GAT 1
Terminal za pretovar tekućih tereta

- GAT 2
Terminal za snabdijevanje naftnih platformi

- GAT 3
Terminal za pretovar rasutih tereta (žitarica)

- GAT 4
TERMINAL ZA PRETOVAR I SKLADIŠTENJE JUŽNOG VOĆA

- GAT 5 i GAT 6
TERMINAL ZA PRETOVAR GENERALNOG TERETA

- GAT 5 i GAT 6
TERMINAL ZA PRETOVAR CEMENTA

- GAT 6
TERMINAL ZA PRETOVAR DRVA

- GAT 6
KONTEJNERSKI TERMINAL

  MANIPULATIVNE OBALE
GAT 1 Obala za tekuće terete, dužina 60 m (za vez broda do 190 m) dubina od 10,3 m do 12 m
GAT 2 Obala za snabdjevanje naftnih platformi, dužina 180 m, dubina od 4,8 m do 7,1 m
GAT 3 Obala za rasute terete, dužina 140 m, dubina 12 m
GAT 4 Obala za pretovar južnog voća, dužina 135 m, dubina od 7m do 11,4 m
GAT 5 Obala za pretovar generalnog tereta dužina 170 m, dubina od 7 m do 8,7 m
GAT 6 Obala za pretovar generalnog tereta s RO-RO rampom dužine 150 m, dubine od 8,7 m do 10,2 m


SKLADIŠNI PROSTOR
Otvoreno skladište
150.000 m2
Zatvoreno skladište
30.600 m2
Kondicionirano skladište +0 °C
3.400 m2
Rezervoari za tekuće terete
75.000 m3
Rezervoari za VCM
9.000 m3


TERMINAL ZA PRETOVAR TEKUĆIH TERETA - GAT 1.

Karakteristike terminala:
- obala dužine 60 m (vezivanje brodova do 190 m dužine), dubina obale 10,3 m do 12 m
- veličina broda do 40.000 DWT
- rezervoari za naftne derivate (Tankerkomerc) 60.000 m3
- rezervoari za kemikalije (Kepol) 15.000 m3
- rezervoari VCM (Polikem) 9.000 m3
- cjevovodi 16 komada
- plivajuća zaštitna brana 300 m
- terminal je opremljen vatrodojavnim i vatrozaštitnim sustavom za gašenje pjenom

Referentni tereti: diesel, benzin, VCMSIDRIŠTE ZA TANKERE I BRODOVE S OPASNIM TERETOM

A. 44º 08,4' N 015º 9,6' E
B. 44º 07,8' N 015º 10,4' E
C. 44º 07,2' N 015º 9,4' E
D. 44º 07,7' N 015º 8,6' E

Sidrište za ostale brodove:

0,5 Nm 245° od zelenog svjetla na N dijelu poluotoka Zadar.
Dubina mora na sidrištu 40 m.

PELJARENJE

Obavezno peljarenje za sve brodove iznad 500 BRT.
Pozicija unutrašnje pilotske stanice za Luku Zadar je
44° 05,2 N 15° 14,5 E 0,2 Nm zapadno od zelenog svjetla u Luci Zadar.
Vanjska pilotna stanica je obavezna za sve brodove s opasnim teretom-pozicija svjetionik Grujica, 44° 23,3 N, 14° 34,5 E

Peljarsku službu obavlja tvrtka Zadar pilot d.o.o. Zadar od 0-24 h,
na VHF kanalu 12 ili 16.

INDUSTRIJSKI KOLOSIJECI I ŽELJEZNICE
Vrsta tereta Kapacitet :
generalni teret
140
vagona / dan
žitarice
60 
vagona / dan
ulja
40 
vagona / dan

Dužina kolosjeka ukupno 4.631 m
Prometnice ukupno 34.000 m2

PROMETNA POVEZANOST LUKE ZADAR

CESTOVNA POVEZANOST

Luka Zadar je povezana suvremenom autocestom Zadar-tunel Sveti Rok-Bosiljevo-Zagreb,te iz Zagreba autocestom sa svim susjednim europskim državama.
Uzduž obale Zadar je povezan jadranskom turističkom cestom.

ŽELJEZNIČKA POVEZANOST

Luka Zadar povezana je s unutrašnjošću Hrvatske sa dvije željezničke pruge, ličkom i unskom,
te od Zagreba sa svim susjednim europskim državama.

Lička pruga:
Zadar-Knin-Gospić-Karlovac-Zagreb
Dužina pruge 424 km, osovinski pritisak 18 Mp max. visina 794 m

Unska pruga:
Zadar-Knin-Bihać-Sisak-Zagreb
Dužina pruge 418 km, osovinski pritisak 20 Mp, max. visina 674 m.
(Unska pruga je električna)

ZRAČNA POVEZANOST

Suvremena zračna luka Zadar, udaljena 12 km od Luke Zadar, osposobljena je za prihvat svih tipova zrakoplova kako putničkih, tako i teretnih.

ultradesign