Centar za korisnike

Naslovna   //   Centar za korisnike

Lučke tarife

Prema članku 62. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama u lukama otvorenim za javni promet plaćaju se lučke tarife koje se sastoje od lučkih pristojbi i lučkih naknada.

Lučke pristojbe

Lučke pristojbe donosi i javno objavljuje lučka uprava, a čine ih:

1. pristojba za upotrebu obale,

2. brodska ležarina,

3. pristojba za vez.

Pristojba za upotrebu obale plaća se za brod koji koristi luku u svrhu ukrcavanja ili iskrcavanja putnika, tereta i vozila.
Brodska ležarina plaća se za brod koji koristi luku u bilo koju svrhu, osim radi ukrcavanja ili iskrcavanja putnika, tereta i vozila.
Pristojba za vez plaća se za ribarski brod, jahte, ribarske, športske ili druge brodice i plutajuće objekte.
Tarife lučkih pristojbi Lučke uprave Zadar možete preuzeti ovdje.

Lučke pristojbe Lučke uprave Zadar

Lučke naknade

Prema članku 63. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, korisnici luke plaćaju naknade za dobivene usluge u lukama otvorenim za javni promet. Lučka uprava utvrđuje najviši iznos lučke naknade.  Tarife lučkih naknada Lučke uprave Zadar možete preuzeti ovdje.