Ribarska luka Vela Lamjana

Naslovna   //   Lučka područja

Lučka uprava Zadar upravlja Ribarskom lukom Vela Lamjana, u Općini Kali na otoku Ugljanu od 6. prosinca 2006. godine. Kako je trenutno u Luci Vela Lamjana obala uz koju pristaju i borave ribarski brodovi duljine samo 160 metara, dok se na platou obavlja iskrcaj ribe i deponira ribarska oprema, Lučka uprava Zadar pokrenula je projekt njene modernizacije i dogradnje u okviru raspoloživih prostornih i drugih mogućnosti. U okviru projekta planiraju se sljedeće aktivnosti:

  • Dogradnja glavnog lukobranskog objekta

Glavni lukobranski objekt postat će dograđeni i sanirani postojeći operativni gat, čije produženje je trapeznog oblika. Operativni vez se produljuje za 27,96 metara na sjevernoj strani, te 25,93 metra na južnoj strani čime se formira glava novog operativnog gata ukupne širine 7,73 metara.

  • Obala za prihvat ribarskih brodova i prekrcaj ribe

U produžetku postojeće obale za prihvat ribarskih brodova planira se nova obalna trasa čija je duljina iznositi 161,59 metara.

  • Operativni vez i zapadna obala za prihvat brodica

Operativni vez dug je 58 metara i širok 8 metara i završava manjim vezom dužine 12 metara i širine 4,00 metra. U nastavku trase operativnog gata je obala za prihvat brodica ukupne dužine 71 metara.

  • Istočna obala za prihvat brodica

U nastavku obale za prihvat ribarskih brodova izgradit će se obala u luku dužine oko 76,70 metara, koja slijedi prirodnu obalu i proteže se dalje za oko 34,40 metra. Novoplanirana obalna trasa ukupne je duljine oko 111 metara.

  • Površina za odlaganja ribarske opreme i kolni pristup

Površina za odlaganje ribarske opreme planira se izgraditi u dnu uvale. Obuhvat ove površine je do lica potpornog zida planirane prometnice. Kolni pristup između obale za prihvat ribarskih brodova i površine za odlaganje ribarske opreme je interna tehnološka prometnica.

Ribarska luka Vela Lamjana – završeni radovi – objava 12/2020

Tijek radova – izvršeni radovi do 10.09.2020.

Tijek radova – izvršeni radovi do 31.05.2020.

Tijek radova – izvršeni radovi do 29.02.2020.

Tijek radova – izvršeni radovi do 15.10.2019.

Tijek radova – izvršeni radovi do 31.07.2019.