Dokumenti

Naslovna   //   Lučka uprava Zadar

Lučka uprava Zadar proaktivno i pravovremeno objavljuje pojedine skupine informacija kako bi omogućila ostvarivanje prava na pristup informacijama. 

 

Registri

Lučka uprava Zadar svake godine objavljuje registar ugovora jednostavne nabave prema članku 28. o planiranju javne nabave i registru ugovora Zakona o javnoj nabavi. Prema Pravilniku o Planu nabave, Registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi registar sadrži sljedeće podatke:

 • evidencijski broj nabave
 • predmet nabave
 • brojčanu oznaku predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
 • broj objave iz EOJN RH, ako postoji
 • vrstu postupka (jednostavna nabava)
 • naziv i OIB ugovaratelja
 • naziv i OIB podugovaratelja, ako postoje
 • datum sklapanja ugovora u pisanom obliku
 • rok na koji je ugovor sklopljen
 • iznos bez PDV-a na koji je ugovor sklopljen
 • iznos PDV-a
 • ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor sklopljen
 • datum kada je ugovor izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen
 • ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora
 • obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor, odnosno razlog zbog kojeg je isti raskinut prije isteka njegova trajanja
 • napomena, ako je potrebno.