O nama

Naslovna   //   Lučka uprava Zadar

Lučka uprava Zadar

Lučke su uprave neprofitne pravne osobe čije je osnivanje, ustrojstvo i djelatnost uređena Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a osniva ih Vlada Republike Hrvatske.

Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom je osnovana Lučka uprava Zadar donesena je na sjednici održanoj 13. veljače 1997. godine, a na snagu je stupila objavom u Narodnim novinama 18. veljače 1997. godine. Nadležna je za upravljanje, gradnju i korištenja luka otvorenih za međunarodni javni promet koje su zbog svoje veličine i značaja proglašene lukama od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

Osnovni zakonodavni okvir djelovanja Lučke uprave Zadar uređen je odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i Pomorskog zakonika.

Luke osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku kojima upravlja Lučka uprava Zadar su:

 1. luka Zadar – putnička luka
 2. luka Gaženica – putnička luka
 3. luka Gaženica – teretna luka
 4. luka Vela Lamjana – ribarska luka

Osnovne djelatnosti lučke uprave

 1. briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
 2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,
 3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),
 4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe,
 5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,
 6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,
 7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
 8. drugi poslovi utvrđeni zakonom.

Prihodi lučke uprave

Lučka uprava Zadar svoje prihode ostvaruje iz različitih izvora:

 1. lučke pristojbe,
 2. naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 1. i 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama,
 3. naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 3. i 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama,
 4. sredstva iz proračuna osnivača,
 5. ostali prihodi.

Lučke tarife

U lukama otvorenim za javni promet plaćaju se lučke tarife koje se sastoje od lučkih pristojbi i lučkih naknada.

Lučke pristojbe donosi i javno objavljuje lučka uprava, a čine ih:

 1. pristojba za upotrebu obale,
 2. brodska ležarina,
 3. pristojba za vez.

Lučke naknade plaćaju korisnici luke za dobivene usluge u lukama otvorenim za javni promet.

Lučka uprava može utvrditi najviši iznos naknade iz stavka 4. članka 63. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Više o lučkim tarifama pročitajte u našem Centru za korisnike.

Lučke djelatnosti

Vrste lučkih djelatnosti u lukama otvorenim za javni promet su:

 1. privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata,
 2. ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala,
 3. prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina,
 4. ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme,
 5. ostale gospodarske djelatnosti koje su u funkciji razvoja pomorskog prometa i djelatnosti iz točke 1. do 4. članka 65. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (npr. opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje, servisi lučke mehanizacije i ostale servisne usluge, poslovi zastupanja u carinskom postupku, poslovi kontrole kakvoće robe i dr.).

Na lučkom području mogu se obavljati i druge djelatnosti ako je to propisano posebnim zakonom, kao i obavljanje drugih djelatnosti koje ne umanjuje ni otežava obavljanje osnovnih lučkih djelatnosti predviđenih u stavku 1. članka 65. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Poslovi pomorske agencije i otpremnički poslovi obavljaju se na temelju odobrenja nadležne lučke uprave.

Koncesije

Sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, pravo na obavljanje lučkih djelatnosti, korištenje postojeće podgradnje i nadgradnje, te gradnje novih građevina i drugih objekata nadgradnje i podgradnje stječe se na temelju koncesije.

Vrste koncesija su:

 1. koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti, koja ne zahtijeva isključivo korištenje postojećih ni gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području,
 2. koncesija za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti iz članka 65. stavka 1. točke 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, koje ne zahtijevaju isključivo korištenje postojećih niti gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području,
 3. koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti, koja zahtijeva korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području,
 4. koncesija za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti koja zahtijeva korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području.

Više o koncesijama pročitajte u našem Centru za korisnike.