Tarife

Naslovna   //   Centar za korisnike

Sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 62. u lukama otvorenim za javni promet plaćaju se lučke tarife koje se sastoje od lučkih pristojbi i lučkih naknada.

Lučke pristojbe donosi i javno objavljuje lučka uprava, a čine ih:

  1. pristojba za upotrebu obale,
  2. brodska ležarina,
  3. pristojba za vez.

Pristojba za upotrebu obale plaća se za brod koji koristi luku u svrhu ukrcavanja ili iskrcavanja putnika, tereta i vozila.

Brodska ležarina plaća se za brod koji koristi luku u bilo koju svrhu, osim radi ukrcavanja ili iskrcavanja putnika, tereta i vozila.

Pristojba za vez plaća se za ribarski brod, jahte, ribarske, športske ili druge brodice i plutajuće objekte.

Lučke naknade plaćaju korisnici luke za dobivene usluge u lukama otvorenim za javni promet.

Lučka uprava može utvrditi najviši iznos naknade iz stavka 4. članka 63. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

 

Tarife lučkih pristojbi (siječanj 2023.)

Tariffs of port dues (January, 2023)

Tarife lučkih naknada (travanj 2023.)

 

DETALJAN PRIKAZ TABLICA LUČKIH PRISTOJBI

TABLICA 1 – LUČKE PRISTOJBE U MEĐUNARODNOM PROMETU
R.b.
PRISTOJBA KOJU PLAĆA BROD
EUR
1.
Teret (po toni)
EUR
1.1 Rasuti teret
0,60
Žitarice (pšenica, kukuruz, soja, uljarice u zrnu i sl.)
0,50
Šljunak, piljevina, rasuti kamen
0,33
1.2 Tekući teret
1,00
1.3 Generalni teret
1,00
1.4 Eksplozivni teret
2,90
1.5 Teški teret
2,00
1.6 Kontejner – po BT ukrcanog/iskrcanog kontejnera
0,84
1.7 Bunker brodova po toni ukrcanog goriva i maziva
0,30
2.
Putnici / vozila
EUR
2.1 Putnik
1,50
2.2 Putnik na kružnim putovanjima
2.3 Osobni automobil
2,00
2.4 Motocikl, skuter, moped
1,00
2.5 Motocikl s prikolicom, prtljažna kolica
1.50
2.6 Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – do 5 m dužine
3,30
2.7 Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – preko 5 m dužine
3,50
2.8 Autobus do 30 mjesta
12,00
2.9 Autobus
14,00
2.10 Teretno vozilo – do 7 m
5,00
2.11 Teretno vozilo – 7 – 9 m
7,00
2.12 Teretno vozilo – 9 – 12 m
11,00
2.13 Teretno vozilo – 12 – 14 m
14,00
2.14 Teretno vozilo – 14 – 16 m
16,00
2.15 Teretno vozilo – 16 – 18 m
18,00
2.16 Teretno vozilo – preko 18 m
20,00

TARIFNE ODREDBE UZ TABLICU 1

1. Pristojbu za upotrebu obale plaća brod/brodica koji koristi luku u svrhu ukrcaja i iskrcaja putnika (2.1.), ukrcaja i iskrcaja vozila (2.3. – 2.16.) te ukrcaja i iskrcaja tereta.

2. Pristojba za upotrebu obale za teretne brodove određuje se prema nedjeljivoj toni ukupno ukrcanog/iskrcanog tereta odnosno prema vrsti tereta (1.1 do 1.5).

3. Pristojba se obračunava zavisno od vrste robe po nedjeljivoj toni ili komadu.

4. Pod redni broj (1.1) spadaju sirova nafta, cement, troska, klinker, ugljen, naftni koks, barit, prani pirit i koncentrati, boksit, glina, šamot, željezne i ostale rude, fosfati, sol, intermagnezit, bakarni cement, umjetno gnojivo, sumpor te svi ostali nespomenuti rasuti tereti.

5. Pod redni broj (1.2) spadaju nafta i naftni derivati, vino, alkohol i razni destilati te svi ostali nespomenuti tekući tereti.

6. Pod redni broj (1.3) spadaju komadna i pakirana roba, drvo, drveni trupci, grede, proizvodi metalurgije (brodski limovi, željezne gredice, profili, željezne sekcije), uvrećani teret te ostali nespomenuti generalni tereti.

7. Pod redni broj (1.4) spadaju eksplozivi i eksplozivni tereti (kruti, tekući i plinoviti) te svi ostali nespomenuti eksplozivni tereti1.

8. Pod redni broj (1.5.) spadaju predmetu preko 15 tona pojedinačne težine.

9. Pristojba za upotrebu obale za linijske putničke brodove određuje se prema ukupnom broju ukrcanih i iskrcanih putnika (2.1) te ukrcanih i iskrcanih vozila (2.3. – 2.16.).

10. Pravne i fizičke osobe koje obavljanu prijevoz putnika, vozila ili robe u zadarskoj luci dužni su Lučkoj upravi Zadar dostaviti točne podatke o kretanju prometa. Ukoliko takve podatke ne dostave ili dostave netočne podatke (kvantitativno i kvalitativno) pristojba će se fakturirati prema punom kapacitetu broda. Lučka uprava Zadar ima pravo obavljati kontrolu prevezenih putnika, vozila ili roba na lučkom području Lučke uprave Zadar.

11. Lučka uprava Zadar ispostavlja račun koji je brod dužan podmiriti u roku od 15 dana od ispostave računa.

TABLICA 1a – LUČKE PRISTOJBE U MEĐUNARODNOM PROMETU
R.b.
PUTNIČKI BRODOVI NA KRUŽNOM PUTOVANJU
2.2.1
Upotreba obale – po osnovi BT
EUR
a)
Vezani uz obalu
BT
donja granica
gornja granica
< 5.000
550,00
5.001
10.000
0,102
10.001
20.000
0,094
20.001
30.000
0,088
30.001
40.000
0,082
40.001
50.000
0,077
50.001
60.000
0,073
60.001
80.000
0,071
80.001
100.000
0,070
100.001
120.000
0,069
> 120.000
0,068
2.2.2
Upotreba obale – po osnovi putnik/posada
a) po putniku u tranzitu
0,95
b) po ukrcanom/iskrcanom putniku
1,90
c) po članu posade (smjena posade)
0,89
2.2.3
Popusti
a) broj ticanja broda unutar kalendarske godine (10 – 20 ticanja) – 10% ukupne cijene
> 20 ticanja -20 % ukupne cijene
b) brodovi u “home port” aranžmanu – 40% popusta na iznos obračunat po točki 2.2.1.
c) brodovi na sidrištu – 50% popusta na iznos obračunat po točki 2.2.1
2.2.4
Korekcije osnovne cijene
a) od 01.07. do 31.08. cijena pristojbe prema gornjim stavkama uvećava se za 15%
b) od 01.11. do 31.03. cijena pristojbe prema gornjim stavkama umanjuje se za 30%
2.2.5
Otkaz rezervacije veza u luci
a) Otkaz rezervacije 0 – 30 dana prije najavljenog pristajanja
0,034
b) Otkaz rezervacije 31 – 120 dana prije najavljenog pristajanja
0,014
Napomena: brod ne plaća pristojbu za otkazivanje rezervacije ako je razlog otkazivanja viša sila

TARIFNE ODREDBE UZ TABLICU 1a

1. Pod rednim brojem (2.2) podrazumijevaju se putnici sa brodova na kružnim putovanjima ili linijskih brodova koji pristaju u tri ili više luka u liniji koju obavljaju. Obračun se vrši prema tablici 2.2. KRUŽNA PUTOVANJA prema nedjeljivom danu (24 sata) (točka 2.2.1. uvećana za točku 2.2.2.). Lučka pristojba plaća se za 24 nedjeljiva sata.

2. Ukoliko brod boravi u luci dulje od 24 sata, plaća punu cijenu pristojbe koja mu je obračunata po tarifnoj stavci 2.2.1. uvećanu za točku 2.2.2. (osnova za obračun je nedjeljivi dan u trajanju 24 sata). Za nedjeljiv dan smatra se razdoblje od 00:00 – 24:00 sata.

3. Pravne i fizičke osobe koje obavljanu prijevoz putnika, vozila ili robe u zadarskoj luci dužni su Lučkoj upravi Zadar dostaviti točne podatke o kretanju prometa. Ukoliko takve podatke ne dostave ili dostave netočne podatke (kvantitativno i kvalitativno) pristojba će se fakturirati prema punom kapacitetu broda. Lučka uprava Zadar ima pravo obavljati kontrolu prevezenih putnika, vozila ili roba na lučkom području Lučke uprave Zadar.

TABLICA 2 – PRISTOJBE U DOMAĆEM PROMETU
R.b.
PRISTOJBA KOJU PLAĆA BROD
HRK
1.
Teret (po toni)
HRK
1.1
Rasuti teret
4,05
Žitarice (pšenica, kukuruz, soja, uljarice u zrnu i sl.)
3,38
Šljunak, piljevina, rasuti kamen
2,23
1.2
Tekući teret
7,50
1.3
Generalni teret
7,50
1.4
Eksplozivni teret
19,60
1.5
Teški teret
13,50
1.6
Kontejner – po BT ukrcanog/iskrcanog kontejnera
5,67
1.7
Bunker brodova po toni ukrcanog goriva i maziva
2,03
2.
Dužobalni promet – putnici / vozila
HRK
2.1
Putnik
6,00
2.2
Osobni automobil
15,00
2.3
Motocikl, skuter, moped
7,00
2.4
Motocikl s prikolicom, prtljažna kolica
8,50
2.5
Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – do 5 m dužine
18,00
2.6
Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – preko 5 m dužine
22,00
2.7
Autobus do 30 mjesta
50,00
2.8
Autobus
55,00
2.9
Teretno vozilo – do 7 m
26,00
2.10
Teretno vozilo – od 7 – 9 m
35,00
2.11
Teretno vozilo – od 9 – 12 m
45,00
2.12
Teretno vozilo – od 12 – 14 m
55,00
2.13
Teretno vozilo – od 14 – 16 m
64,00
2.14
Teretno vozilo – od 16 – 18 m
73,00
2.15
Teretno vozilo – preko 18 m
82,00
3. Lokalni promet – putnici / vozila
HRK
3.1
Putnik
2,00
3.2
Osobni automobil
4,00
3.3
Motocikl, skuter, moped
2,00
3.4
Motocikl s prikolicom, prtljažna kolica
3,00
3.5
Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – do 5 m dužine
8,00
3.6
Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – preko 5 m dužine
10,00
3.7
Autobus do 30 mjesta
40,00
3.8
Autobus
50,00
3.9
Teretno vozilo – do 3 t
7,00
3.10
Teretno vozilo – do 4 t
8,00
3.11
Teretno vozilo – do 5 t
10,00
3.12
Teretno vozilo – preko 5 t nosivosti (za svaku dodatnu t)
1,50
4. Po dužnom metru
HRK
4.1
Putnički brod na kružnim putovanjima pod zastavom RH (izletnički brodovi trabakuli, jedrenjaci)
8,00
4.2
Ribarski brodovi
4,00
4.3
Vodonosci i ostali brodovi koji obavljaju gospodarsku djelatnost
8,00

TARIFNE ODREDBE UZ TABLICU 2

1. Pristojbu za upotrebu obale plaća brod/brodica koji koristi luku u svrhu ukrcaja i iskrcaja putnika (2.1.), vozila (2.3 – 2.15. i 3.1. – 3.12.) i tereta.

2. Pristojba za upotrebu obale za teretne brodove određuje se prema nedjeljivoj toni ukupno ukrcanog/iskrcanog tereta odnosno prema vrsti tereta (1.1. do 1.5.).

3. Pristojba se obračunava zavisno od vrste robe po nedjeljivoj toni ili komadu.

4. Pod redni broj (1.1) spadaju sirova nafta, cement, troska, klinker, ugljen, naftni koks, barit, prani pirit i koncentrati, boksit, glina, šamot, željezne i ostale rude, fosfati, sol, intermagnezit, bakarni cement, umjetno gnojivo, sumpor te svi ostali nespomenuti rasuti tereti.

5. Pod redni broj (1.2) spadaju nafta i naftni derivati, vino, alkohol i razni destilati te svi ostali nespomenuti tekući tereti.

6. Pod redni broj (1.3) spadaju komadna i pakirana roba, drvo, drveni trupci, grede, proizvodi metalurgije (brodski limovi, željezne gredice, profili, željezne sekcije), uvrećani teret te ostali nespomenuti generalni tereti.

7. Pod redni broj (1.4) spadaju eksplozivi i eksplozivni tereti (kruti, tekući i plinoviti) te svi ostali nespomenuti eksplozivni tereti1.

8. Pod redni broj (1.5.) spadaju predmeti preko 15 tona pojedinačne težine.

9. Pristojba za upotrebu obale za linijske putničke brodove (2.1. i 3.1.) određuje se prema ukupnom broju ukrcanih i iskrcanih putnika, i vozila, dok se za brodove na kružnom putovanju RH zastave (4.1.), ribarske brodove (4.2.) i brodove vodonosce pristojba određuje prema dužnom metru broda za svaki dan boravka u luci (24 sata).

10. Pristojba za upotrebu obale za brod vezan uz bok broda naplaćuje se u visini 50% lučke pristojbe.

11. Za sve linije subvencionirane iz državnog proračuna iz tabele II primjenjivati će se tarife regulirane posebnim ugovorima.

12. Pravne i fizičke osobe koje obavljanu prijevoz putnika, vozila ili robe u zadarskoj luci dužni su Lučkoj upravi Zadar dostaviti točne podatke o kretanju prometa. Ukoliko takve podatke ne dostave ili dostave netočne podatke (kvantitativno i kvalitativno) pristojba će se fakturirati prema punom kapacitetu broda. Lučka uprava Zadar ima pravo obavljati kontrolu prevezenih putnika, vozila ili roba na lučkom području Lučke uprave Zadar.

13. Lučka uprava Zadar ispostavlja račun koji je brod dužan podmiriti u roku od 15 dana od ispostave računa.

TABLICA 3 – Pristojba za vez (brodice, jahte, ratni brodovi)
 R.b.  Pristojba za vez (brodice, jahte, ratni brodovi)
1.  Osnova za obračun pristojbe
EUR
1.1 Brodice i jahte (preko 2 sata zadržavanja na vezu) do 12 m
50,00
1.2.
12 – 25 m
100,00
1.3.
Preko 25 m + po dužnom metru broda
10,00/m
1.4.
Strani ratni brodovi (po dužnom metru broda)
10,00/m

TARIFNE ODREDBE UZ TABLICU 3

KOREKCIJE OSNOVNE CIJENE

1. Pristojba za vez naplaćuje se po nedjeljivom danu.

2. U razdoblju od 01.07. – 31.08. cijena pristojbe prema gornjim stavkama uvećava se za 15%.

3. U razdoblju od 01.11. – 31.03. cijena pristojbe prema gornjim stavkama umanjuje se za 30%.

4. Za vrijeme boravka jahte na vezu zbog obavljanja ulazno/izlazne kontrole ili drugih razloga (max. 2 sata) plaća se 50% od tarife 1.

5. Obrazloženje točke 1.3. (za brodice i jahte preko 25 metara se na osnovicu od 100,00 € dodaje po 10,00 € za svaki dodatni metar dužine brodice i jahte).

6. Lučka uprava Zadar ispostavlja račun koji je brod dužan podmiriti u roku od 15 dana od ispostave računa.

TABLICA 4 – BRODSKA LEŽARINA
 R.b.  Brodska ležarina – pristojbe
1.  Osnova za obračun pristojbi (po dužnom metru broda)
EUR/dan
1.1 Trgovački brodovi
3,00
1.3 Ostali brodovi
2,00

TARIFNE ODREDBE UZ TABLICU 4

1. Brodska ležarina se određuje prema nedjeljivom danu, dužnom metru broda i to:
kada istekne vrijeme predviđeno Pravilnikom o redu u luci za obavljanje lučke operacije
kada brod koristi luku u neku drugu svrhu (npr. opskrba vodom, gorivom, deratizacija i sl.)
nakon isteka vremena predviđenog za boravak broda u luci prema objavljenom redu plovidbe.

2. Za sve brodove u međunarodnom prometu brodska ležarina naplaćivati će se u € (euro) valuti, a za brodove u domaćem prometu će se obračunavati u kunskoj valuti.

3. Lučka uprava Zadar ima pravo obavljati kontrolu korištenja ležarine na lučkom području Lučke uprave Zadar.

4. Za brodove u domaćem prometu pod zastavom RH (izletnički brodovi, trabakuli, jedrenjaci, ribarice) brodska ležarina će se naplaćivati nakon isteka roka od 7 (sedam) dana.

5. U slučaju neophodnog operativnog premještanja, brodar je dužan premjestiti brod o vlastitom trošku.

6. Pravne i fizičke osobe koje koriste obalu na lučkom području Lučke uprave Zadar u svrhe ležarine dužni su Lučkoj upravi Zadar pismeno dostaviti točne podatke o vremenu provedenom na vezu.

7. Lučka uprava Zadar ispostavlja račun koji je brod dužan podmiriti u roku od 15 dana od ispostave računa.

TABLICA 5 – SIDRIŠTE
 R.b.  Sidrište
EUR
1.  Korištenje sidrišta
EUR
1.1 Brodovi na kružnim putovanjima
50 % od redovne pristojbe za upotrebu obale (po osnovi BRT)
+ 100 % od redovne tarife
(po osnovama putnik i član posade)
1.3 Ostali brodovi – po dužnom metru broda
50 % od redovne pristojbe za upotrebu obale (po osnovi BT, dužnom metru broda i ostalo)

TARIFNE ODREDBE UZ TABLICU 5

1. Lučka uprava Zadar ima pravo kontrole korištenja sidrišta na lučkom području Lučke uprave Zadar.

2. Pravne i fizičke osobe koje koriste sidrište na lučkom području Lučke uprave Zadar dužni su pismeno dostaviti točne podatke o vremenu provedenom na sidrištu.

3. Lučka uprava Zadar ispostavlja račun koji je brod dužan podmiriti u roku od 15 dana od ispostave računa.