Realizirani projekti

Naslovna   //   EU fondovi i projekti

Realizirani projekti

Od svog osnutka 1997. godine Lučka uprava Zadar aktivno radi na razvoju lučke infrastrukture. U tom je periodu realizirano više projekata poput rekonstrukcije Liburnske obale u dužini od 200 metara (2001./2002.), izgradnje veza za kruzere na Istarskoj obali i obnova 200 metara rive na potezu do svjetionika u gradskoj luci (2003./2004.) te izgradnja cjelokupne infrastrukture u Novoj putničkoj luci Gaženica. Projektom Nova luka Gaženica obuhvaćeno je izmještanje trajektnog terminala smještenog u središtu povijesne jezgre Zadra i izgradnju trajektne luke u Gaženici, u blizini teretne luke, 3,5 km južno od gradskog središta, s izvrsnim pristupom autocesti, željeznici i zračnoj luci. Luka s privremenom zgradom terminala puštena je u promet u travnju 2015. godine za sve vrste domaćeg trajektnog prijevoza i brodove na kružnom putovanju te početkom srpnja 2015. godine i za trajektna plovila u međunarodnom prometu.


Ribarska luka Gaženica

U ribarskoj luci Gaženica tijekom svibnja 2022. godine, u cijelosti su završeni radovi koji su se realizirali u sklopu projekta rekonstrukcije i dogradnje postojeće ribarske luke.

U okviru ovih radova a koji su započeli u rujnu 2020. godine proširila se obala, izgradio servisni plato za spuštanje i dizanje brodova kao i skladište s pripadajućim pomoćnim objektima.

Projekt izgradnje ribarske luke, sastojao se od 3 faze:

1. faza – obala i travel lift

2. faza – manipulativni i servisni prostor, interne prometnice, zelene površine

3. faza – skladište i pomoćni prostori.

Realizacijom projekta stekli su se uvjeti za trajno i kvalitetno rješenje internih prometnica (promet u kretanju i mirovanju), manipulativnih površina, prostora za krpanje i pranje mreže, odvodnje oborinskih i otpadnih voda, vanjske rasvjete, vanjske hidrantske mreže, obalnog zida. Isto tako, osigurao se i prostor za skladištenje rezervnih dijelova, ribarskih alata i opreme.

Projekt rekonstrukcije Ribarske luke Gaženica sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.


TRANSPOGOOD

Projekt TRANSPOGOOD (TRANSPORT OF GOODS PLATFORM) službeno je započeo inicijalnim sastankom održanim 30. siječnja 2018. godine na Pomorskom fakultetu u Rijeci u organizaciji Klastera intermodalnog prijevoza kao voditelja projekta, a završio je 30. lipnja 2019. godine. Na projektu se okupilo petnaest partnera iz osam organizacija. Cilj je bio kapitalizirati glavne rezultate projekta INTERMODADRIA koji je bio usmjeren na inovativni i održivi razvoj intermodalnog i multimodalnog transporta na Jadranu, unaprjeđenje kvalitete, sigurnosti i ekološke održivosti pomorskog i obalnog transporta.

Ciljevi projekta bili su:

  • Inovativni ICT alat (TRANSPOGOO platforma) za pronalaženje najboljeg rješenja za transportne usluge,
  • Kalkulator profila kako bi se pratile logističke i ekološke performanse s ciljem demonstriranja konkretnih koristi u transportu i logističkim operacijama,
  • Smjernice i preporuke za prelazak dionika projekta s postojećih sustava na TRANSPOGOOD platformu.


Mednet

Projekt Mednet europski je projekt koji je sufinanciran iz Interreg MED programa, s ciljem pojednostavljivanja i usklađivanja pomorskih i carinskih procedura i postupaka na Mediteranu. Uključio je 18 partnera iz devet zemalja. Temeljne aktivnosti projekta obuhvaćale su razvoj i uspostavu „Opservatorija lučkih operacija na Mediteranu“, provedbu odabranih pilot aktivnosti u partnerskim lukama s fokusom na „idealnoj virtualnoj luci“ iz koje će svi partneri i ostali zainteresirani iz pomorskog sektora moći koristiti primjere dobre prakse. „Opservatorij lučkih operacija na Mediteranu“ je all-inclusive informacijsko središte i baza podataka o lučkim i administrativnim zahtjevima, logističkim postupcima te lučkih operacija i carinskih formalnosti. U završnoj fazi projekta oblikovanje su preporuke za pojednostavljivanje i ubrzavanje razmjene pomorskog tereta, ubrzavanje carinskih postupaka i smanjenje logističkih troškova. Partneri projekta identificirali su inicijative koje su se temeljile na simulacijama, podržanima ICT-om. Svaki je partner uveo jedan takav sustav s ciljem unapređenja pomorske pristupačnosti i tranzitnih kapaciteta kroz intermodalnost kojom se poboljšava povezanost između svih vrsta transporta i provodi njihova integracija u jedinstven sustav. Tijekom Medneta Lučka uprava Zadar razvila je pilot projekt koji poboljšava RO-RO promet, menadžment parkinga i carinskih procedura.