EU projekti

Naslovna   //   EU fondovi i projekti

Projekt REMEMBER

Projekt REMEMBER: REstoring the MEmory of Adriatic ports sites. Maritime culture to foster Balanced tERritorial growth / Oživljavanje uspomena Jadranskih luka. Morska kultura za poticanje uravnoteženog teritorijalnog rasta.

Opći cilj projekta je poticanje prijelaza prema održivom turizmu i plavom razvoju kroz valorizaciju pomorske kulturne baštine u osam talijanskih i hrvatskih lučkih gradova, kao važnom pokretaču konkurentnijeg i uravnoteženijeg razvojnog pravca. Projektom su obuhvaćeni Ancona, Venecija, Trst, Ravenna, Rijeka, Zadar, Dubrovnik i Split, od kojih su njih četiri uvršteni na listu svjetske baštine UNESCO-a. U projektu sudjeluje deset partnera s multidisciplinarnim iskustvima i kompetencijama.

Projekt cilja i na povećanje atraktivnosti lokalnih gospodarstava korištenjem ICT-a za digitalizaciju kulturnih sadržaja, diferencijaciju turističke ponude kako bi se smanjila sezonalnost i otvaranje novih poslova kojima se povezuju digitalne i kulturne kompetencije. Prekogranična suradnja usmjerena je i na suočavanje s izazovima koji prate opstanak jadranske pomorske kulturne baštine: masovni priljev turista tijekom vrhunaca sezone, smanjivanje kvalitete odnosa između luka i gradova, onečišćenje okoliša zbog svakodnevnih lučkih aktivnosti te gubitak tradicije i običaja nedovoljno valoriziranih u lokalnim razvojnim strategijama. Ukupna vrijednost projekta je 2.813.460 eura koji se financira sredstvima programa Interreg Italija-Hrvatska.

Početni sastanak projekta REMEMBER održan je u Anconi 7. ožujka 2019. godine u Nacionalnom arheološkom muzeju Marche i 8. ožujka 2019. godine u Središnjoj jadranskoj lučkoj upravi, koja je vodeći partner ovog projekta.