Članstva i važne poveznice

Naslovna   //   Lučka uprava Zadar

Lučka uprava Zadar članica je različitih udruženja i organizacija kojima se potiče suradnja, razmjena informacija, sudjelovanje na razvojnim projektima i zajedničke aktivnosti na različitim promotivnim aktivnostima. 

MedCruise je udruga koja okuplja više od 130 mediteranskih, atlantskih i crnomorskih luka vezanih za kruzing turizam. Udruga je osnovana 1996. godine u Rimu, a danas okuplja članice iz 21 zemlje i tri kontinenta koje predstavljaju više od 130 luka i 30 kompanija i udruženja koja se bavi kruzing turizmom. Osnovni cilj udruge je promocija kruzing turizma u Sredozemnom (Mediteranskom), Crnom, Jadranskom i Crvenom moru. MedCruise pomaže svojim članicama da ostvaruju koristi rasta kruzing industrije tako što im pružaju  mogućnosti umrežavanja, promocije i profesionalnog razvoja. Udruga se zalaže za održivi kruzing turizam.

Zajednica lučkih uprava Hrvatske osnovana je u Splitu 1998. godine i okuplja šest luka od državnog značaja – luke Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik i Ploče. Osnivanje Zajednice lučkih uprava omogućilo je stvaranje ekonomskog i pravnog temelja za razvitak nacionalnoga lučkog sustava i pojedinih luka unutar istog sustava. Utemeljena je kao neprofitna organizacija, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Zajednica usklađuje djelovanje hrvatskih lučkih uprava i artikulira interese svih lučkih uprava u zajedničku politiku. Usmjerena je na povećanje učinkovitosti djelovanja hrvatskih luka, poticanjem promjena u zakonodavnom okviru te vodi postupak dodjele koncesija na pomorskom dobru.

Lučka uprava Rijeka

Lučka uprava Šibenik

Lučka uprava Split

Lučka uprava Dubrovnik

Lučka uprava Ploče

Klaster intermodalnog prijevoza je osnovan 2005. godine kao Hrvatska udruga za promicanje međuobalnog prometnog povezivanja (Short Sea Shipping Promotion Centre) s ciljem promocije i razvoja tog oblika prijevoza.  Sporazumom o suradnji u intermodalnom prijevozu koji je Hrvatska udruga za promicanje međuobalnog prometnog povezivanja potpisala sa Savezom za željeznicu, Udrugom cestovnih prijevoznika, Centrom za razvoj unutarnje plovidbe i Udruženjem pomorskih agenata nastao je Klaster intermodalnog prijevoza kao neprofitna organizacija. Članice klastera su sve morske lučke lučki operateri, Hrvatske željeznice, veći agenti i špediteri te ostale interesne organizacije. Glavne aktivnosti klastera su promocija, razvojni projekti i informatizacija intermodalnog prijevozničkog servisa.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Zadarska županija i Grad Zadar