Koncesionari

Naslovna   //   Centar za korisnike

Koncesije

Sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, pravo na obavljanje lučkih djelatnosti, korištenje postojeće podgradnje i nadgradnje, te gradnje novih građevina i drugih objekata nadgradnje i podgradnje stječe se na temelju koncesije.

Lučke djelatnosti

Vrste lučkih djelatnosti u lukama otvorenim za javni promet su:

  1. privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata,
  2. ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala,
  3. prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina,
  4. ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme,
  5. ostale gospodarske djelatnosti koje su u funkciji razvoja pomorskog prometa i djelatnosti iz točke 1. do 4. članka 65. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (npr. opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje, servisi lučke mehanizacije i ostale servisne usluge, poslovi zastupanja u carinskom postupku, poslovi kontrole kakvoće robe i dr.).

Na lučkom području mogu se obavljati i druge djelatnosti ako je to propisano posebnim zakonom, kao i obavljanje drugih djelatnosti koje ne umanjuje ni otežava obavljanje osnovnih lučkih djelatnosti predviđenih u stavku 1. članka 65. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Poslovi pomorske agencije i otpremnički poslovi obavljaju se na temelju odobrenja nadležne lučke uprave.

Vrste koncesija su:

  1. koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti, koja ne zahtijeva isključivo korištenje postojećih ni gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području,
  2. koncesija za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti iz članka 65. stavka 1. točke 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, koje ne zahtijevaju isključivo korištenje postojećih niti gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području,
  3. koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti, koja zahtijeva korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području,
  4. koncesija za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti koja zahtijeva korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području.