Projekti u tijeku

Naslovna   //   EU fondovi i projekti

Ribarska luka Vela Lamjana

Ribarstvo je jedna od tradicionalnih gospodarskih djelatnosti koje obilježavaju zadarsko područje. Kako se na području ribolovnih zona Zadarske županije od ukupnog ulova male plave ribe u Republici Hrvatskoj ulovi čak oko 58% ribe, a ukupno iskrcana količina na području Zadarske županije čini približno 40% ukupno iskrcane količine ribe u Republici Hrvatskoj, strateški cilj Lučke uprave Zadar je unaprjeđenje i modernizacija lučkih resursa namijenjenih ribolovu. Tako je započet projekt modernizacije ribarske luke Vela Lamjana u općini Kali na otoku Ugljanu. U okviru projekta planira se dogradnja novog operativnog gata tvrtke Nauta Lamjana koji će dobiti funkciju glavnog lukobranskog objekta. Planira se i dogradnja obale za prihvat ribarskih brodova, s površinom za prekrcaj ribe i to u produžetku već postojeće obale na sjeverno-istočnom dijelu uvale. U dnu uvale, u produžetku novoplaniranog prihvata za ribarske brodove, planirana je izgradnja obalnog veza za prihvat plovila domicilnog stanovništva. Planirana je i izgradnja opskrbne prometnice između obale za prihvat ribarskih brodova i novoplanirane površine za odlaganje ribarske opreme, dok je na jugozapadnoj strani obale planiran operativni vez i obala za prihvat brodica.

Lučka uprava Zadar od 2007. godine ulaže u izradu dokumentacije kao što su parcelizacijski elaborati i idejni projekti koja je prethodila izradi projektne dokumentacije. Financirala je također troškove upravnih pristojbi za lokacijske i građevinske dozvole i sudjelovala u troškovima izrade projektne dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola za građenje te pripreme dokumentacije za nabavu građevinskih radova. Na temelju Odluke o raspodjeli sredstava Ministarstva mora, prometa, i infrastrukture,  Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta) iz studenoga 2016. godine o financiranju razvoja dijela luka otvorenih za javni promet namijenjenih prihvatu ribarskih brodova Lučka uprava Zadar je dobila sredstva za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije na projektu izgradnje ribarske infrastrukture za ribarsku luku Vela Lamjana i to u iznosu od 755.000 kuna. Paralelno s izradom projektne dokumentacije, Lučka uprava Zadar je nakon objave Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa« početkom 2018. godine, započela s izradom opsežne dokumentaciju kako bi se mogla prijaviti na Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.23/I.24 Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa. Prijavu je Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za ribarstvo podnijela u ožujku 2018. godine.


Nakon provedenih natječaja za izgradnju i stručni nadzor nad radovima proširenja i modernizacije ribarske luke Vela Lamjana, u siječnju i veljači 2019. Godine potpisani su ugovori s izvođačima radova: Zajednica ponuditelja: Kali gradnja d.o.o., EL-TIM d.o.o. Zadar i YU-BRIV d.o.o. za iznos od 23.681.913,70 kuna (bez PDV-a), dok će stručni nadzor provesti Kozina projekti d.o.o za iznos od 744.600 kuna (bez PDV-a).

Radovi na izgradnji ribarske luke Vela Lamjana službeno su započeli u ožujku 2019. godine a krajnji rok završetka radova je 18 mjeseci.

Ribarska luka Gaženica

U ribarskoj luci Gaženica provodi se projekt uspostavljanja ukrcajno-iskrcajnih mjesta za ribarske brodove u Gaženici. Projekt će se odvijati u dvije faze. U prvoj fazi proširit će se obala, izgraditi servisni plato za spuštanje i dizanje brodova, a izgradit će se i skladište s pripadajućim pomoćnim objektima. U planu je i uređenje prometnica, parkirališta, zelenih površina i manipulativnog prostora s pripadajućom infrastrukturom. Procijenjena vrijednost radova prve faze je 23 milijuna kuna s PDV-om. U drugoj će se fazi izgraditi novi obalni zid na zapadnoj strani ribarske luke s manipulativnom površinom i novom prometnicom s infrastrukturom.

Višenamjenski terminal Gaženica-Zadar

Višenamjenski terminal Gaženica-Zadar nalazi se između stare teretne luke i Nove putničke luke u Gaženici.  Izgradnjom novih površina i obalne konstrukcije spojilo bi se područje Nove luke i stare teretne luke. Za teretnu luku u Gaženici izrađen je master plan te se taj dio luke planira razvijati u pravcu kontejnerskog i RO-RO prometa, za što će se namijeniti velike manipulativne i odlagališne površine. Izgradnja je predviđena u skladu s prostornim planom Grada Zadra, Urbanističkim planom uređenja Trajektne luke i Master planom Trajektne luke. Na terminalu je predviđeno pristajanje kontejnerskih brodova duljine do 260 metara (kao mjerodavnog broda) te izgradnja obalnih zidova u duljini od oko 600 metara, visine 18 metara, kao i potrebne infrastrukture na skladišnim površinama prema predloženom opsegu zahvata i tehnološkom rješenju. Zahtijevana dubina obale u području obalnih zidova je od 10 do 18 metara. Geodetski radovi se izvode za područje ukupne površine oko10 ha. Rok izvršenja za sve grupe usluga projektiranja i ishođenja potrebnih dozvola je 24 mjeseca. Očekivana vrijednost radova na infrastrukturi je oko 35.000.000 eura.