Statistike

Naslovna   //   Centar za korisnike

Tablica domaćeg prometa putnika i vozila za period od 2014. do 2019. godine.

Godina2014.2015.2016.2017.2018.2019.
Broj putnika2,080,8122,156,4802,238,3122,348,9502,354,1272,390,575
Broj vozila339,758360,475397,618429,321457,117484,690

Tablica međunarodnog prometa putnika i vozila za period 2014. do 2019. godine.

Godina2014.2015.2016.2017.2018.2019.
Broj putnika42,40633,21530,63738,53238,63238,335
Broj vozila7,3545,5805,4968,1168,2187,263

Tablica putnika i ticanja brodova na kružnim putovanjima za period od 2014. do 2019. godine.

Godina2014.2015.2016.2017.2018.2019.
Broj putnika53,00870,366136,462137,625166,528182,682
Broj ticanja7792114110120130

Tablica ukupnog broja putnika i vozila za period od 2014. do 2019. godine.

Godina2014.2015.2016.2017.2018.2019.
Broj putnika2,176,2262,260,0612,405,4112,525,1072,559,2872,611,592
Broj vozila347,112366,055403,114437,437465,335491,953

Statistika teretne luke Gaženica

Godina2014.2015.2016.2017.2018.2019.
Količina tereta (t)218,407155,991233,346313,160324,504426,170