Statistike

Naslovna   //   Centar za korisnike

Statistika putničkog prometa

Domaći promet putnika i vozila za period od 2014. do 2020. godine

Godina2014.2015.2016.2017.2018.2019.2020.
Broj putnika2,080,8122,156,4802,238,3122,348,9502,354,1272,390,5751,723,512
Broj vozila339,758360,475397,618429,321457,117484,690415,429

Međunarodni promet putnika i vozila za period 2014. do 2020. godine

Godina2014.2015.2016.2017.2018.2019.2020.
Broj putnika42,40633,21530,63738,53238,63238,3351,672
Broj vozila7,3545,5805,4968,1168,2187,263618

Promet putnika na kružnim putovanjima za period od 2014. do 2020. godine

Godina2014.2015.2016.2017.2018.2019.2020.
Broj putnika53,00870,366136,462137,625166,528182,682714

Ukupni broj putnika i vozila za period od 2014. do 2020. godine

Godina2014.2015.2016.2017.2018.2019.2020.
Broj putnika2,176,2262,260,0612,405,4112,525,1072,559,2872,611,5921,725,898
Broj vozila347,112366,055403,114437,437465,335491,953416,047

Statistika teretnog prometa

Promet tereta za period od 2014. do 2020. godine

Godina2014.2015.2016.2017.2018.2019.2020.
Količina tereta (t)218,407155,991233,346313,160324,491426,170407,810