Statistika prometa

Naslovna   //   Centar za korisnike

Statistika prometa za period 2017. do 2022. godine

Putnički promet – Putnička luka Zadar (poluotok) i putnička luka Gaženica

Domaći linijski promet putnika i vozila
Godina2017.2018.2019.2020.2021.2022.
Broj putnika2,348,9502,354,1272,390,5751,723,5122,195,8642,424,244
Broj vozila429,321457,117484,690415,429527,439571,181
Domaći linijski promet – Usporedba trajektnog (PL Gaženica) i brodskog (PL Zadar) prometa
Godina2017.2018.2019.2020.2021.2022.
Broj putnika – trajekt1,346,5061,384,3151,428,8221,159,7101,437,0711,584,399
Broj putnika – brod1,002,444969,812961,753563,802758,793839,845

Međunarodni linijski promet putnika i vozila
Godina2017.2018.2019.2020.2021.2022.
Broj putnika38,53238,63238,3351,672012,407
Broj vozila8,1168,2187,26361803,620
Promet putnika na kružnim putovanjima
Godina2017.2018.2019.2020.2021.2022.
Broj putnika137,625166,528182,68271410,164145,095
Kruzeri – usporedba PL Gaženica i PL Zadar (ne uključuje kruzere na sidrištu)
Godina2017.2018.2019.2020.2021.2022.
Broj putnika – PL Gaženica124.178153,709166,59409,347123,948
Broj putnika – PL Zadar13.44712,60615,77971446020,924
Međunarodni (međunarodni linijski i kruzerski) promet – ukupno
Godina2017.2018.2019.2020.2021.2022.
Broj putnika176,157205,160221,0172,38610,164157,502

Broj putnika i vozila (domaći i međunarodni) – ukupno
Godina2017.2018.2019.2020.2021.2022.
Broj putnika2,525,1072,559,2872,611,5921,725,8982,206,0282,581,746
Broj vozila437,437465,335491,953416,047527,439574,801

Teretni promet – Teretna luka Gaženica

Promet tereta
Godina2017.2018.2019.2020.2021.2022.
Količina tereta (t)313,160324,491426,170407,810429,947542,187