Briga za okoliš i klimu

Naslovna   //   Održivost

S obzirom da se očekuje značajno povećanje prometa na Putničkom terminalu Gaženica, kao i aktivnosti na području teretne luke, Lučka uprava Zadar je pokrenula niz aktivnosti s ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova i oblikovanja održivog prometnog sustava na cijelom području djelovanja. Postupnim uvođenjem alternativnih goriva Lučka uprava Zadar stvara preduvjete za izgradnju liderske pozicije Putničke luke Gaženica kao zelene luke.

Sve veći broj luka u EU omogućuje punjenja ukapljenog prirodnog plina (UPP, eng. Liquefied Natural Gas ili LNG) kako bi zadovoljile zahtjeve vezano za smanjenje emisija CO2 i otvorile nove mogućnosti poslovanja, pa tako i raste broj brodova koji kao pogonsko gorivo koriste UPP.  Također, vidljiv je i porast broja kamiona dugoprugaša pogonjenih na UPP, kao i razvoj lučke mehanizacije na UPP koji je u tranzicijskom periodu prijelaza s fosilnih goriva na električne pogone najprihvatljivije rješenje za brodare i luke zbog razvijenih tehničkih rješenja kako za dopremu, tako i za njegovo korištenje.

Tijekom 2019. godine izrađen je elaborat o mogućoj primjeni alternativnih goriva u kojem se predlažu neophodni koraci koji trebaju omogućiti primjenu ukapljenog prirodnog plina  i ostalih alternativnih goriva kao oglednog primjera korištenja alternativnih goriva u prometu u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o donošenju nacionalnog okvira politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu iz travnja 2017. godine. Tom je Odlukom utvrđen cilj da do 31. prosinca 2030. godine, između ostalih priobalnih gradova i u Zadru mora biti dostupna infrastruktura za prekrcaj i opskrbu UPP-om. Alternativna goriva trebala bi se koristiti za pogon brodova koji svojom plovidbom u bilo kojem lancu nacionalne i/ili međunarodne plovidbe uključuju Putničku luku Gaženica kao svoju luku ticanja. Lučka uprava Zadar će do kraja 2019. godine raspisati poziv za iskaz interesa za izgradnju multifuel stanice koja treba omogućiti punjenje alternativnih goriva za kamione, autobuse i osobna vozila.

Osim punionice za UPP, planira se izgraditi i punionica za električna vozila. Kako postoji interes i za postavljenje fotonaponskih i solarnih sustava za zagrijavanje potrošne tople vode, kao i grijanje zgrada i skladišta, Lučka uprava Zadar pokrenula je izradu elaborata kojim će se razmotriti mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije. I za ovaj će projekt biti raspisan poziv za iskaz interesa. Lučka uprava Zadar donijela je Plan gospodarenja otpadom s brodova tijekom 2014. godine, a 2018. godine Pravilnikom o određivanju klase i količine opasnih tvari definirani su načini i kontrola rukovanja opasnim tvarima na području djelovanja. Ugovorom o koncesiji za pružanje osnovnih lučkih usluga i pratećih gospodarskih aktivnosti u luci Gaženica tvrtka Zadar International Port Operations (ZIPO) obavezana je poduzimati mjere i aktivnosti u zaštiti i očuvanju morskog okoliša i sprječavanju njegovog onečišćenja.