Održivost

Naslovna   //   Održivost

Kako bi mogla ostvariti veće prinose od mora, uz što manji utjecaj na okoliš EU je definirala cjelovit pristup svim politikama koje se odnose na more.  Prema Rezoluciji Europskog parlamenta od 16. siječnja 2018. o međunarodnom upravljanju oceanima: plan za budućnost naših oceana u okviru ciljeva održivog razvoja do 2030. pomorski promet utječe na globalnu klimu i kvalitetu zraka emisijama CO2 i ostalim emisijama. Taj je utjecaj osobito prisutan u lučkim gradovima i obalnim područjima i važan je za javno zdravlje i zaštitu okoliša.

Također, EU je predana postizanju zaštite i održivog korištenja oceana, mora i morskih resursa pri čemu ističe snažnu pomorsku dimenziju ciljeva održivog razvoja u okviru postizanja cilja održivog razvoja 14: Očuvanje vodenog svijeta kako bi se do 2030. godine očuvalo i održivo koristilo oceane, mora i morske resurse za održivi razvoj.

Međunarodna pomorska organizacija je 2018. godine usvojila inicijalnu strategiju za smanjenje emisija stakleničkih plinova s brodova kojom su po prvi put utvrđene „razine ambicioznosti“ za smanjenje ukupnih emisija međunarodnog brodskog prometa koje bi, što je prije moguće, trebale dosegnuti vrhunac i zatim se na godišnjoj razini smanjivati za 50% do 2050. godine u odnosu na 2008. godinu, uz istovremeno poduzimanje aktivnosti za njihovo potpuno smanjivanje. Strategija također direktno preporučuje „put smanjenja CO2 emisija u skladu s ciljevima utvrđenima Pariškim sporazumom vezano za temperature“.

Mediteranski stručnjaci za klimu i promjene u okolišu nedavno su proveli znanstveno istraživanje kojom je utvrđeno da klimatske promjene imaju daleko veći utjecaj u mediteranskom području nego u drugim dijelovima svijeta. Temperature u ovom području porasle za 1,50C u odnosu na predindustrijsko razdoblje, što je više od globalnog prosjeka od 1,10C. Studijom se također predviđaju da će suše postati „učestalije i/ili intenzivnije“. Ovo je istraživanje provedeno u okviru Interreg MED programa u čijem je projektu Mednet sudjelovala i Lučka uprava Zadar.

U kontekstu sve izraženije brige za okoliš i klimu Lučka uprava Zadar poduzima niz aktivnosti kako bi u svojem području djelovanja održivo upravljao i štitio morski i obalni ekosustav kako bi se značajno smanjili štetni utjecaji.