NOVOSTI

Radovi na rekonstrukciji ribarske luke Gaženica

 

  10.12.2020.

 
 

Radovi u sklopu projekta rekonstrukcije i dogradnje postojeće ribarske luke Gaženica odvijaju se prema planu. Zaključno s 30.11.2020. godine izvršeni su sljedeći radovi:

1. Obala i travel lift:

 • Završeni su svi AB piloti
 • Na starom dijelu obale završen cijeli iskop do projektirane visine, te iskop rova za instalacije vode i struje. Položene instalacije su zatrpane posteljicom i odgovarajućim materijalom.
 • Izrada nosivog sloja tampona d= 50 cm na dijelu površine.
 • Završeno strojno bušenje betonskog obalnog zida za polaganje instalacija yahting ormara.
 • Izrađena i postavljena armatura kolničke konstrukcije i završeno betoniranje kolničke konstrukcije

2. Manipulativni i servisni prostor, prometnice, zelene površine

 • Strojni široki iskop tla prosječne ”C” kategorije, nasipavanje prostora predviđenim materijalom i planiranje i valjanje tamponskog sloja te priprema za betoniranje.
 • Dobava i postava kanala linijske odvodnje.
 • Na gradilište dopremljena armatura za AB ploče kolničke konstrukcije i dio armature je i ugrađen.

3. Skladište i pomoćni prostori

 • Široki iskop terena u tlu C kategorije prosječne dubine 25-50 cm, za temelje objekta.
 • Iskop je strojni na projektiranu kotu.
 • Iskop zemlje C kategorije (produbljivanje) za trakaste temelje, temeljne grede i temelje
 • samce.
 • Izrada podložnog betona na mjestima AB temelja objekta i postava armature AB temelja.

Projekt rekonstrukcije Ribarske luke Gaženica sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Fotogaleriju tijeka radova možete pogledati ovdje.