NOVOSTI

Završeni radovi u sklopu rekonstrukcije i dogradnje postojeće ribarske luke u Gaženici

 

  13.05.2022.

 
 

Lučka uprava Zadar privela je kraju radove koji se izvode u sklopu projekta rekonstrukcije i dogradnje postojeće ribarske luke u Gaženici, a koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije, iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, i nacionalnim sredstvima.

Projekt rekonstrukcije i dogradnje ribarske luke sastojao se od 3 faze:
1. faza – obala i travel lift
2. faza – manipulativni i servisni prostor, interne prometnice, zelene površine
3. faza – skladište i pomoćni prostori

Obala i travel lift
Za potrebe servisiranja brodova, izgrađen je servisni plato za podizanje i spuštanje plovila u more. Plato za podizanje i spuštanje plovila smješten je na zapadnom dijelu postojeće obale.

Nakon što su postavljeni kutni odbojnici i zaštitne ograde, radovi u sklopu ove faze u cijelosti su završeni.

Manipulativni i servisni prostor, interne prometnice, zelene površine

Posebna pažnja posvećena je osiguravanju prostornih, tehničkih i sanitarnih uvjeta kako bi se planirane djelatnosti mogle nesmetano odvijati.

Prometne i manipulativne površine oblikovno su podijeljene u dva dijela. Sjeveroistočni dio neposredno se nastavlja na konstrukciju istezališta za brodove.

Jugozapadna cjelina organizirana je oko zgrade skladišta i pratećih objekata, a sadrži parkiralište za teretna vozila, parkiralište za osobna vozila s 30 parkirnih mjesta, manipulativni prostor za ukrcaj i iskrcaj te površinu za pranje i krpanje mreža.

S okončanjem radova na horizontalnoj prometnoj signalizaciji, te završnih radova na portirnici luke, radovi u sklopu ove faze su u cijelosti završeni.

Skladište i pomoćni prostori
U sklopu uređenja ribarske luke izgrađeno je skladište s pripadajućim pomoćnim objektima. Objekt skladišta sastoji se od šest jednakih skladišnih odjeljaka koji funkcioniraju kao zasebne cjeline (različiti korisnici). Namjena skladišta je skladištenje mreža, ribarskih alata, rezervnih dijelova, opreme i uređaja za ribarske brodove. Neto površina skladišta iznosi 891,00 m2 (6X148,50 m2).

Uz objekt skladišta, sa njegove sjeverozapadne strane, izgrađen je pomoćni objekt sa namjenskim prostorijama. S jugoistočne strane skladišta izgrađen je pomoćni objekt za otpad i konfiskat.
Svi objekti u sklopu ove faze su izgrađeni. U prethodnom razdoblju, na glavnom objektu u cijelosti su postavljeni krovni i fasadni paneli, dok je unutar samog objekta realizirana izvedba industrijskog poda.


Fotogaleriju svih izvršenih radova na dan 12.05.2022. godine možete pogledati ovdje.

Projekt rekonstrukcije Ribarske luke Gaženica sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.