NOVOSTI

CYSCROMS – Cyber safety in Croatian maritime transport sector

 

  09.05.2024.

 
 

CYSCROMS

Kibernetička sigurnost u hrvatskom pomorskom prometu

Projekt CYSCROMS (Cyber safety in Croatian maritime transport sector)  započeo je  u listopadu 2023. godine i trajat će do rujna 2026. godine. 

Vodeći partner projekta je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Uz Ministarstvo projektni partneri su Lučka uprava Zadar, Lučka uprava Split, Lučka uprava Ploče, Lučka uprava Dubrovnik, Plovput d.o.o. i Jadrolinija.

Projekt je prepoznat kao strateški važan za podizanje razine kibernetičke zrelosti i otpornosti pomorskog prometa te neometanog pružanja usluga u pomorskom prometu, usklađen sa zakonodavstvom Europske unije i nacionalnim zakonodavstvom koje uređuje kibernetičku sigurnost.

Uvodna konferencija projekta CYSCROMS održala se u četvrtak 29. veljače 2024. godine u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Uz Ministarstvo, kao vodećeg partnera na projektu Kibernetička sigurnost u hrvatskom pomorskom prometu – CYSCROMS, na konferenciji su sudjelovali i projektni partneri iz konzorcija, kao i zainteresirana javnost.

Projektne aktivnosti partnera koordinira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao nadležno sektorsko tijelo za promet u Republici Hrvatskoj, a isporučevine projekta unaprijedit će upravljanje rizicima za sigurnost mrežnih, kibernetičkih te sustava operatora ključnih usluga, što će rezultirati poboljšanim sposobnostima projektnih partnera da ostvare propisane sigurnosne zahtjeve.


Cybersecurity in Croatian Maritime Traffic

The project CYSCROMS (Cyber safety in Croatian maritime transport sector) started in October 2023 and will last until September 2026.

The leading partner of the project is the Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure.

With the Ministry, the project partners include the Port Authority of Zadar, the Port Authority of Split, the Port Authority of Ploče, the Port Authority of Dubrovnik, Plovput Ltd., and Jadrolinija.

The project has been recognized as strategically important for enhancing the level of cyber maturity and resilience of maritime traffic, as well as for ensuring uninterrupted provision of services in maritime transport, in compliance with both the legislation of the European Union and national legislation governing cybersecurity.

The introductory conference of the CYSCROMS project took place on Thursday, February 29, 2024, at the premises of the Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure.

Alongside the Ministry, as the leading partner in the project Cybersecurity in Croatian Maritime Traffic – CYSCROMS, the conference was attended by project partners from the consortium, as well as members of the interested public.

The project activities of the partners are coordinated by the Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure, as the competent sectoral body for transportation in the Republic of Croatia. The deliverables of the project will enhance risk management for the security of network, cyber, and critical service operator systems, resulting in improved capabilities for project partners to meet prescribed security requirements.