NOVOSTI

Projekti iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo

 

  admin1@luz / 08.09.2020.

 
 

Lučka uprava Zadar trenutno u realizaciji ima dva projekta koja su sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, u sklopu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo. Tako je Lučka uprava Zadar uspješno izvršila aplikaciju putem Ministarstva poljoprivrede i osigurala sredstva za projekt „Građevinski radovi na modernizaciji i proširenju Ribarske luke Vela Lamjana, Kali, otok Ugljan“ ukupne vrijednosti 36.843.281,25 kuna, od čega će iz Europskih fondova biti sufinancirano  27.632.460,94 kuna, dok će doprinos Republike Hrvatske biti 9.210.820,31 kuna, te za projekt „Građevinski radovi na modernizaciji i proširenju Ribarske luke Gaženica“ ukupne vrijednosti 27.871.453,25 kuna,  koji će iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo biti sufinancirani sa 20.903.589,94 kuna a iz sredstava Republike Hvratske sa 6.967.863,31 kuna. Radovi u obje luke se izvode u sklopu operacije Mjera I.23. / I.24. „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“. 

U sklopu projekta modernizacije RL Vela Lamjana a čiji radovi se primiču samom kraju izvršena je dogradnja i saniranje postojećeg operativnog gata koji je postao glavni lukobranski objekt i produžena je postojeća obala za prihvat ribarskih brodova, čija duljina je po završetku radova iznosila 161,59 metara, a u trećoj fazi je moderniziran operativni vez te produžena zapadna obala za prihvat brodica. S istočne strane izgrađena je obala za prihvat brodica u luku dužine oko 76,70 metara, koja slijedi prirodnu obalu i proteže se dalje za oko 34,40 metra.

Više informacija o tijeku radova na RL Lamjana možete pronaći ovdje.

Paralelno s odvijanjem radova u RL Vela Lamjana, ubrzano su provedene pripreme za početak radova na modernizaciji RL Gaženica.

Građevinski radovi na modernizaciji i proširenju Ribarske luke Gaženica, započeli su u prvim danima rujna 2020. godine, a sastoje se od tri faze. U prvoj fazi će se za potrebe servisiranja brodova, izgraditi  servisni plato za podizanje i spuštanje plovila u more pomoću dizalice – travel lifta. Plato za podizanje i spuštanje plovila bit će smješten na zapadnom dijelu postojeće obale i sastojat će se od dva gata.

U drugoj fazi predviđena je izgradnja manipulativnog i servisnog prostora, internih prometnica i zelenih površina.  U ovoj fazi posebna pažnja će se posvetiti osiguravanju prostornih, tehničkih i sanitarnih uvjeta kako bi se predviđene djelatnosti mogle nesmetano odvijati. Prometne i manipulativne površine oblikovno su podijeljene u dva dijela. U trećoj fazi izgradit će se skladište s pripadajućim pomoćnim objektima. Namjena skladišta je skladištenje mreža, ribarskih alata, rezervnih dijelova, opreme i uređaja za ribarske brodove. Uz objekt skladišta, s njegove sjeverozapadne strane, predviđena je gradnja objekta sa prostorijama za odmor i boravak ribara i drugih zaposlenika, garderobama i sanitarijama, prostorijom za proizvodnju leda te prostorijom za smještaj pribora za čišćenje i održavanje. Više o projektu modernizacije RL Gaženica možete pronaći ovdje.