NOVOSTI

Statistika realiziranog prometa za prva tri kvartala 2020. godine

 

  27.11.2020.

 
 

Statistički pokazatelji realiziranog prometa u putničkima lukama Zadar (grad) i Gaženica kojima upravlja Lučka uprava Zadar za razdoblje siječanj-rujan 2020. godine iznose 1.398.690 putnika, te 338.205 vozila. Uspoređujući podatke sa istim razdobljem 2019. godine kada je prevezeno 2.176.234 putnika, radi se o padu broja putnika od 35,73%, dok je u kategoriji prevezenih vozila ostvareni pad znatno manji i iznosi 17,99% – u 2019. godini prevezeno ukupno 412.390 vozila.

Apsolutno gledano najveći pad broja putnika ostvaren je u kolovozu kada je ostvareno 328.318 prevezenih putnika, dok je u kolovozu 2019. godine ta brojka iznosila 492.558 putnika.