NOVOSTI

Lučka uprava Zadar preuzela Marinu Zadar

 

  07.03.2024.

 
 

Dana 06.03.2024. godine, potpisan je Zapisnik o primopredaji Marine Zadar kojim je Lučka uprava Zadar ispunila obvezu temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju Lučkoj upravi Zadar na privremeno gospodarsko korištenje lučkog područja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – Marina Zadar i pomorskog dobra na dijelu k.o. Zadar (NN 122/2023 od 20.10.2023.) i preuzela čestice 3558/3, 3561 i 3562, sve k.o. Zadar, te ponudila ugovore o radu svim djelatnicima koji su raskinuli radni odnos s društvom Tankerkomerc d.d. Zadar. Ponuđeni ugovor s današnjim danom, prihvatilo je 16 djelatnika.

Prilozima Zapisnika o primopredaji uređeni su odnosi potpisnika po pitanju korisnika vezova, potrebne opreme za nesmetano funkcioniranje Marine te preuzimanja brojila za režijske troškove. Prema Odluci Vlade Republike Hrvatske nastavit će se sa osnovnom djelatnosti Marine te će se raditi na zadržavanju radničkih prava.