NOVOSTI

Zatvoren natječaj za davanje koncesije za pružanje usluga putnicima uz korištenje i održavanje objekata lučke podgradnje i lučke nadgradnje na području luke otvorene za javni promet

 

  admin1@luz / 15.02.2018.

 
 

Natječaj za davanje koncesije za pružanje usluga putnicima uz korištenje i održavanje objekata lučke podgradnje i lučke nadgradnje na području luke otvorene za javni promet od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku – luka Gaženica, Zadar, zatvoren je danas 15. veljače 2018. u 12 sati, nepuna tri mjeseca od objave.
Kvalitetno upravljanje javnim dobrom, koje se prvenstveno postiže kvalitetno definiranim zahtjevima u natječajnoj dokumentaciji koji trebaju rezultirati odabirom najkvalitetnijeg koncesionara, ima za primarni cilj podizanje atraktivnosti cijele regije s posebnim naglaskom na poboljšanje standarda i kvalitete života građana Zadra.

Unatoč više zainteresiranih tijekom trajanja natječaja, ponudu je dostavila samo jedna tvrtka, Zadar International Port Operations d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

U sljedeća dva mjeseca Lučka uprava Zadar, odnosno Upravno vijeće, donijet će odluku o davanju koncesije ili o neprihvaćanju pristigle ponude i poništenju postupka, i to na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva sastavljenog od sedam članova koje obavlja pregled i ocjenu pristigle ponude.

Jedan od uvjeta natječaja je da Putnička luka Gaženica postane i matična luka za brodove na kružnim putovanjima. Kad je neka luka matična luka to znači da je riječ o ukrcajnoj luci za putnike i teret, a ne samo luka za dnevni tranzit brodova za kružna putovanja, što donosi novu vrijednost za čitavu destinaciju kao i mnoge multiplikativne učinke za gospodarstvo Republike Hrvatske.

U matičnoj luci gosti s kruzera koriste domaću prometnu infrastrukturu i lokalni smještaj jer u pravilu dolaze dan ili dva ranije – na taj način gosti se duže zadržavaju i troše više u odnosu na destinacije koje samo posjećuju. Prosječni gost s kruzera ima nadprosječnu platežnu moć zbog čega lokalna zajednica može ostvariti daleko veće koristi. Utoliko uspostavljanje matične direktno utječe i na izvanpansionsku potrošnju gostiju, a što je jedan od strateških ciljeva razvoja turizma u Hrvatskoj. Pozitivna realizacija ovog natječaja omogućila bi Zadru, Zadarskoj županiji i Hrvatskoj da po prvi put neka hrvatska luka koja ima potrebnu infrastrukturu i suprastrukturu za uspostavljanje matične luke za brodove na kružnim putovanjima to i postane.