NOVOSTI

Radovi na modernizaciji R.L. Vela Lamjana odvijaju se prema planu

 

  admin1@luz / 08.06.2020.

 
 

Radovi u sklopu projekta modernizacije i dogradnje Ribarske luke Vela Lamjana, u Općini Kali na otoku Ugljanu odvijaju se prema predviđenom planu i rasporedu. Projektom je planirana dogradnja glavnog lukobranskog objekta (produljenje gata za 27,96 metara na sjevernoj strani, te 25,93 metra na južnoj strani), izgradnja nove obalne trase u duljini 161,59 metara, nadogradnja operativnog veza i zapadne obale za prihvat brodica (dodatnih 140 metara obale), izgradnja Istočne obale za prihvat brodica (nova obalna trasa dužine cca 111 metara), te izgradnja površine za odlaganja ribarske opreme kao i novi kolni pristup.

Zaključno s 31. svibnja 2020. godine, prema pojedenim segmentima projekta izvedeni su sljedeći radovi:

 1. GLAVNI LUKOBRANSKI OBJEKT
  • svi podmorski i nadmorski betonski radovi, iskopi i nasipavanja, montirani poleri i lučko svjetlo
 2. OBALA ZA PRIHVAT RIBARSKIH BRODOVA
  • svi podmorski i nadmorski betonski radovi uključujući montažu i monolitizaciju predgotovljenih L elemenata za potporni zid prometnice, iskopi i nasipavanja, montirani poleri, ugrađen sustav linijske odvodnje s pripadajućim revizionim oknima i separatorom naftnih derivata, ugrađene sve cijevi za vodu i potrebne šahte, elektroenergetski i elektrotehnički komunikacijski kablovi, Cu užad za uzemljenje, izvedeni svi temelji rasvjetnih stupova te posteljica kolnika od miješanih materijala
 3. OPERATIVNI GAT I ZAPADNA OBALA ZA PRIHVAT BRODICA
  • svi podmorski i nadmorski betonski radovi, iskopi i nasipavanja, montirani poleri
 4. ISTOČNA OBALA ZA PRIHVAT BRODICA
  • svi podmorski i nadmorski betonski radovi uključujući montažu i monolitizaciju predgotovljenih L elemenata za potporni zid prometnice, iskopi i nasipavanja
 5. POVRŠINA ZA ODLAGANJE RIBARSKE OPREME I KOLNI PRISTUP
  • podmorski i nadmorski dio potpornog zida prilazne prometnice, montirani predgotovljeni L elementi za potporni zid prometnice, parapetni zid, dio podmorskog iskopa u rahlom s odvozom materijala, dio općeg kamenog nasipa i obrambenog kamenometa

Projekt modernizacije i dogradnje Ribarske luke Vela Lamjana sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Tijek radova – izvršeni radovi do 31.05.2020.