NOVOSTI

Radovi na rekonstrukciji ribarske luke Gaženica – ožujak 2021.

 

  06.04.2021.

 
 

Radovi u sklopu projekta rekonstrukcije i dogradnje postojeće ribarske luke Gaženica odvijaju se sukladno planu.

Izvještaj o izvedenim radovima do 31.03.2021.

Obala i travel lift

Izrađene i postavljene montažne naglavnice, kom 19. Dopremljeni i montirani predgotovljeni elementi gata. Postavljena armatura ab greda na oba gata i betonirana greda manjeg gata.

Manipulativni i servisni prostor, prometnice, zelene površine

Strojni široki iskop tla prosječne ”C” kategorije te utovar u vozilo i odvoz na deponiju.

Nasipavanje prostora predviđenim materijalom i planiranje i valjanje tamponskog sloja te priprema za betoniranje.

Dobava i postava kanala linijske odvodnje.

Na gradilište dopremljena armatura za AB ploče kolničke konstrukcije i dio armature je i ugrađen.

Ugradnja armature i betoniranje jednog dijela kolničke konstrukcije cca 180 m2 (ukupno cca 3500 m2). Strojno zarezivanje kolničke konstrukcije po projektiranom rosteru.

Skladište i pomoćni prostori

Trenutno se radi na proizvodnji elemenata za izradu čelične konstrukcije. Završeni su svi ab radovi pomoćnog objekta i konfiskata.

Projekt rekonstrukcije Ribarske luke Gaženica sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Fotogaleriju tijeka radova možete pogledati ovdje.