NOVOSTI

Radovi na rekonstrukciji ribarske luke Gaženica – srpanj 2021.

 

  03.08.2021.

 
 

Izvještaj o izvedenim radovima do 31.07.2021.

Obala i travel lift
Završeni su svi betonski radovi na gatovima, montirani su poleri na gatovima, te su gatovi gotovi u cijelosti. Preostaje samo montirati opremu (odbojnike, ogradu i slično). Montirani su svi stari odbojnici kom 17.

Manipulativni i servisni prostor, prometnice, zelene površine
Završena je oborinska odvodnja na cijeloj manipulativnoj površini: postavljeni separatori, ugrađene cijevi i okna, spoj separatora kroz podmorski zid u more. Izrađena je i u potpunosti završena hidrantska mreža kao i instalacije vode i struje po cijeloj površini. Kanali linijske odvodnje također su završeni, a završeni su i svi radovi na izradi kanala fekalne odvodnje i spoj na postojeće okno. Gotovi su svi radovi na izradi kolničke konstrukcije. Izrađeno je i vodomjerno okno i spoj na postojeći vodovod.
Završeni su i svi AB radovi na izradi portirnice. Trenutno se radi na izradi ogradnog zida i postavi žardinjera.
Veći dio radova druge faze je završen ili u završnoj fazi.

Skladište i pomoćni prostori
Čelična konstrukcija je izrađena i pocinčana. U tijeku je izrada protupožarnog premaza te se uskoro očekuje doprema na gradilište i početak montaže. Svi betonski i izolaterski radovi na pomoćnom objektu i konfiskatu su završeni, montiran je dio vanjske stolarije, nastavljaju se radovi na unutarnjem uređenju.

Fotogaleriju tijeka radova možete pogledati ovdje.

Projekt rekonstrukcije Ribarske luke Gaženica sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.