NOVOSTI

Značajne investicije u modernizaciju i izgradnju lučke infrastrukture

 

  18.10.2019.

 
 

Usporedno s odvijanjem putničkog i teretnog prometa na područjima pod upravljanjem Lučke uprave Zadar nastavljaju se i značajne investicije u daljnje poboljšanje postojeće lučke infrastrukture i izgradnje nove. U ovom trenutku Lučka uprava Zadar ima dva aktivna gradilišta, a to su Projekt Nove luke Zadar – faza LOT IIIc Izgradnja obalnih zidova i zaštita nasipa na spoju putničkog i teretnog dijela luke Gaženica te Projekt modernizacije i proširenja ribarske luke Vela Lamjana, Kali.

Projekt Nova luka Zadar – faza LOT IIIc Izgradnja obalnih zidova i zaštita nasipa

Radovi na izgradnji obalnih zidova počeli su u rujnu 2018. godine, a financiraju se sredstvima KfW njemačke razvojne banke i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Ukupna vrijednost radova ugovorena je u iznosu od 19.001.604,42 eura (s uključenim nepredvidivim troškovima) bez PDV-a. Planirani završetak radova predviđen je za kraj ove godine.

Opći podaci o projektu

Obalna konstrukcija je masivni gravitacijski zid izveden od montažnih betonskih blokova. Prostor iza zidova, do spoja s postojećom linijom obale, nasipat će se kako bi se formirao plato.

Ukupna duljina OBALE 8 (Glavne obala) ukupne je 357,20 metara (od čega je u prethodnoj fazi djelomično izvedeno oko 160 metara). Obalni zid Obale 8 je ukupne visine 19,5 metara (16,5 metara podmorski + 3,0 metra nadmorski dio zida).

OBALA 7 (Bočna obala) ukupne je duljine 295,46 metara. Obalni zid Obale 7 je ukupne visine 13,5 metara (10,5 metara podmorski + 3,0 metra nadmorski dio zida).

SPOJNA OBALA (Spoj Obala 6 i 7) je duljine 37,39 metara. Obalni zid Spojne obale visine do 12 metara (9,0 metara podmorski + 3,0 metra nadmorski dio zida).

Da kraja rujna 2019. ukupno je dovezeno i nasuto skoro 250 000 m3 nasipa. Količina betona koja je proizvedena za potrebe projekta je oko 35 000 m3. Dosad je proizvedeno oko 900 betonskih blokova prosječne težine 85 tona i oko 150 blokova za razbijanje energije valova prosječne težine 115 tona. Od navedenog broja proizvedenih blokova dosad je postavljeno oko 800 blokova. Na Obali 8 i Spojnoj obali postavljeni su svi betonski blokovi težine 85 tona. Trenutno se postavljaju blokovi za razbijanje energije valova. Na Obali 7 je u tijeku je postavljanje blokova težine 85 tona.

Projekt modernizacije i proširenja ribarske luke Vela Lamjana, Kali, otok Ugljan

Radovi na modernizaciji i proširenju ribarske luke započeli su u ožujku 2019. godine, a financiraju se sredstvima u okviru mjere I.23/I.24 Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa. Doprinos EU sredstava iznosi 75%, a doprinos RH 25%, te ukupni iznos prihvatljivih ulaganja iznosi 36.843.281,25 kuna. Planirani rok završetka radova predviđen je u roku od 18 mjeseci.

Opći podaci o projektu

Obzirom da postojeće stanje ribarske luke sa raspoloživom obalom u dužini od oko 160 metara nije zadovoljavalo ukupne potrebe ribarske flote koja gravitira ovoj luci, pokrenut je projekt izgradnje i dogradnje ribarske luke koji uključuje:

  • dogradnju glavnog lukobranskog objekta koji se produžuje za 27,96 metara na sjevernoj strani, te 25,93 metara na južnoj strani čime se formira glava novog operativnog gata ukupne širine 7,73 metara
  • izgradnju obale za prihvat ribarskih brodova i prekrcaj ribe ukupne duljina 161,59 metar koja se planira u produžetku postojeće obale za prihvat ribarskih brodova
  • izgradnju operativnog gata duljine 58,00 metara i širine 8,00 metara i zapadne obale za prihvat brodica ukupne dužine 71,00 metara
  • izgradnju istočne obale za prihvat brodica koja se gradi u nastavku obale za prihvat ribarskih brodova dužine ukupne duljine cca 111,0 metara.
  • Izgradnja površina za odlaganja ribarske opreme koja se planira se u dnu uvale.

Radovi na gradilištu napreduju u skladu s predviđenim dinamičkim planom.

Na dogradnji glavnog lukobrana radovi se privode kraju, preostala je još samo završno betoniranje te postavljanje lučkog svjetla.

Obala za prihvat brodova dužine predviđene dužine 162 metra u cijelosti je izgrađena. Još je prostalo izvođenje radova na prometnici i pratećoj infrastrukturi.

Na zapadnoj i istočnoj obali u tijeku je izgradnja iskopa i montaža gravitacijskih stupova.

Dosad je za projekt izgradnje i modernizacije ribarske luke proizvedeno oko 500 betonskih blokova od ukupno 600 predviđenih projektom. Od navedenog broja proizvedenih blokova dosad je postavljeno oko 270 blokova.