NOVOSTI

Pješački prijelazi u putničkoj luci Gaženica posebno označeni plavo-bijelom bojom

 

  11.03.2022.

 
 

Slijedeći lijepu praksu Grada Zadra posljednjih godina, Lučka uprava Zadar je s clijem poboljšanja vidljivosti horizontalne signalizacije u putničkoj luci Gaženica, izvršila posebno označavanje pješačkih prijelaza plavo-bijelom bojom.

Plavom bojom podloge pješačkih prijelaza dodatno je istaknuta horizontalna signalizacija radi povećanja uočljivosti, s ciljem povećanja zaštite sudionika u prometu, osobito pješaka.

Plavo-bijela kombinacija boja učestala je zadarska vizualizacija, jasno determinirana i u brojnim rješenjima vizualnih identiteta kao npr. samog Grada Zadra, zatim Košarkaškog kluba Zadar, ali u konačnici i Lučke uprave Zadar, te projekta koji se upravo realizira poznatijeg pod nazivom obnova zadarske rive.