Natječaji

Naslovna   //   Natječaji

Javni natječaj radi izbora kandidata za radna mjesta – 19. siječnja 2024. godine

  1. Voditelj marine, stručna sprema VSS – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
  2. Stručni suradnik za marketing, stručna sprema VSS – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
  3. Nadzorni operator – lučki nadzornik, stručna sprema SSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Javni natječaj radi izbora kandidata za radno mjesto – 30. ožujka 2023. godine

Nadzorni operator – lučki nadzornik stručna sprema SSS – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Natječaj - Koncesija na području putničke luke Gaženica za postavljanje reklamnih panoa (veliki reklamni panoi i osvijetljene reklamne vitrine – city light) za obavljanje djelatnosti vanjskog oglašavanja – 23.02.2023.

Naručitelj Lučka uprava Zadar
Broj objave 2023/S 01K-0007852
Vrsta objave Obavijest o namjeri davanja koncesije
Evidencijski broj KN – 02/2023
Predmet koncesije Postavljanje reklamnih panoa (veliki reklamni panoi i osvijetljene reklamne vitrine – city light) za obavljanje djelatnosti vanjskog oglašavanja
Rok za dostavu ponuda 24. ožujka 2023. godine do 13:30 sati
Datum objave 23.02.2023.
Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na linku:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7255603
Natječaj - Koncesija na području putničke luke Zadar za postavu pokretnog štanda za prezentaciju brodskih izleta za obavljanje djelatnosti pomorskog prijevoza putnika – 23.02.2023.

Naručitelj Lučka uprava Zadar
Broj objave 2023/S 01K-0007845
Vrsta objave Obavijest o namjeri davanja koncesije
Evidencijski broj KN – 01/2023
Predmet koncesije Postava pokretnog štanda za prezentaciju brodskih izleta za obavljanje djelatnosti pomorskog prijevoza putnika
Rok za dostavu ponuda 24. ožujka 2023. godine do 10:00 sati
Datum objave 23.02.2023.
Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na linku:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7255477
Natječaj - Usluge pripravnosti tegljača – 30.09.2022. godine

Naziv Usluge pripravnosti tegljača unutar obuhvata lučkih bazena pod upravom Lučke uprave Zadar
Interna oznaka postupka JNMU- 05/22
Vrsta postupka Pružanje usluga
CPV glavni rječnik 63727100-2 (Usluge tegljenja)
Proc.vrijednost 1.200.000,00 kuna
Datum objave 30.9.2022.
Broj objave 2022/S 0F2-0038499
Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na linku:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6753916
Natječaj – Građevinski radovi na izgradnji ribarske luke Vela Lamjana, Kali - Faza 2 – 22.09.2022. godine

Naziv Građevinski radovi na izgradnji ribarske luke Vela Lamjana, Kali – Faza 2
Interna oznaka postupka NV-02/22
Predmet Izvođenje radova
Vrsta postupka Otvoreni postupak
CPV glavni rječnik 45244000-9 Pomorski građevinski radovi
Proc.vrijednost 26.275.000,00 kuna
Datum objave 22.9.2022
Broj objave 2022/S 0F2-0037386
Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na linku:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6726666
Natječaj – Usluge stručnog nadzora građenja na projektu ribarske luke Vela Lamjana, Kali - Faza 2 – 22.09.2022. godine

Naziv Usluge stručnog nadzora građenja na projektu ribarske luke Vela Lamjana, Kali – Faza 2
Interna oznaka postupka NV-03/22
Predmet Pružanje usluga
Vrsta postupka Otvoreni postupak
CPV glavni rječnik 71247000-1 Nadzor građevinskih radova
Proc.vrijednost 780.000,00 kuna
Datum objave 22.9.2022
Broj objave 2022/S 0F2-0037387
Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na linku:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6726685
Natječaj – Usluge voditelja projekta gradnje na projektu ribarske luke Vela Lamjana, Kali - Faza 2 – 22.09.2022. godine

Naziv Usluge voditelja projekta gradnje na projektu ribarske luke Vela Lamjana, Kali – Faza 2
Interna oznaka postupka NV-04/22
Predmet Pružanje usluga
Vrsta postupka Otvoreni postupak
CPV glavni rječnik 71541000-2 Usluge vođenja projekta u građevinarstvu
Proc.vrijednost 520.000,00 kuna
Datum objave 22.9.2022
Broj objave 2022/S 0F2-0037388
Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na linku:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6726747
Javni natječaj radi izbora kandidata za radna mjesta – 09. rujna 2022. godine

  1. Voditelj Službe održavanja, rekonstrukcije i razvoja lučke infra i supra strukture, stručna sprema VSS– 1 izvršitelj
  2. Nadzorni operator- lučki nadzornik, stručna sprema SSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Javni natječaj radi izbora kandidata za radna mjesta

  1. Voditelj Službe održavanja, rekonstrukcije i razvoja lučke infra i supra strukture, stručna sprema VSS– 1 izvršitelj
  2. Referent za pravne, kadrovske i opće poslove, stručna sprema VSS – 1 izvršitelj
  3. Referent računovodstva, stručna sprema VŠS/SSS- 1 izvršitelj
  4. Nadzorni operator- lučki nadzornik stručna sprema SSS – 2 izvršitelja na određeno vrijeme do povratka djelatnika odsutnih radi bolovanja i 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Javni natječaj za izbor ravnatelja Lučke uprave Zadar – 06.05.2022. godine

Obavijest o poništenju javnog natječaja za izbor ravnatelja Lučke uprave Zadar – 03.05.2022. godine

Lučka uprava Zadar, Gaženička cesta 28 A, 23000 Zadar, objavljuje
Obavijest o poništenju javnog natječaja za izbor ravnatelja Lučke uprave Zadar
objavljenog 9. ožujka 2022.g. u Zadarskom listu i na službenoj internetskoj stranici Lučke uprave Zadar.
LUČKA UPRAVA ZADAR

Natječaj - Koncesija na području putničke luke Zadar za postavu pokretnog štanda za prezentaciju brodskih izleta za obavljanje djelatnosti pomorskog prijevoza putnika – 06.04.2022.

Naručitelj: Lučka uprava Zadar
Broj objave: 2022/S 01K-0013850
Vrsta objave: Obavijest o namjeri davanja koncesije
Predmet koncesije: Postava pokretnog štanda za prezentaciju brodskih izleta za obavljanje djelatnosti pomorskog prijevoza putnika
Rok za dostavu ponuda: 06. svibnja 2022. godine do 10:00 sati
Datum objave: 06.04.2022.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6152703

Javni natječaj za izbor ravnatelja Lučke uprave Zadar – 9. ožujka 2022. godine

Javni poziv na nadmetanje radi prodaje nekretnine – 23.09.2021. godine

Poništenje javnog poziva na nadmetanje radi prodaje nekretnine - 15.07.2021. godine

Lučka uprava Zadar, Gaženička cesta 28 C, 23000 Zadar, objavljuje
PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA NA NADMETANJE RADI PRODAJE NEKRETNINE
objavljenog 2. srpnja 2021.g. u Zadarskom listu i na službenoj internetskoj stranici Lučke uprave Zadar.
LUČKA UPRAVA ZADAR

Javni poziv na nadmetanje radi prodaje nekretnine – 02.07.2021. godine

Javni natječaj za radno mjesto: Nadzorni operator (lučki nadzornik) – 18.06.2021. godine

Natječaj - Koncesija na području putničke luke Zadar za postavu pokretnog štanda za prezentaciju brodskih izleta za obavljanje djelatnosti pomorskog prijevoza putnika - 11.03.2021.

Naručitelj:

Broj objave:

Vrsta objave:

Predmet koncesije:

Rok za dostavu ponuda:

Datum objave:

Lučka uprava Zadar

2021/S 01K-0009766

Obavijest o namjeri davanja koncesije

Postava pokretnog štanda za prezentaciju brodskih izleta za obavljanje djelatnosti pomorskog prijevoza putnika

12. travnja 2021. godine do 10:00 sati

11.03.2021.

 

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4866306

Natječaj - Usluga voditelja projekta gradnje za provedbu projekta “Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok“ – 29.12.2020.

Naručitelj: Lučka uprava Zadar

Oznaka / broj: 2020/S 0F2-0046251

Naziv: Usluga voditelja projekta gradnje za provedbu projekta “Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok”

CPV: 72224000-1 Usluge savjetovanja na području vođenja projekta

Proc. vrijed.: 1.345.000,00 kn

Rok za dostavu ponuda / zahtjeva: 01.02.2021. 12:00

Datum objave: 29.12.2020

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4627891

Natječaj - Koncesija za lučke djelatnosti priveza i odveza te opskrbe brodova vodom u luci Gaženica – putnička luka te priveza i odveza brodova te opskrbe brodova električnom energijom u luci Zadar – putnička luka – 02.12.2020.

Naručitelj:  Lučka uprava Zadar

Broj objave:  2020/S 01K-0043215

Vrsta objave: Obavijest o namjeri davanja koncesije

Predmet koncesije:

Glavni predmet koncesije je djelatnost priveza i odveza brodova, jahti,  sportskih i drugih brodica. Sporedni predmet koncesije je djelatnost opskrbe brodova, jahti, sportskih i drugih brodica vodom i električnom energijom

Procijenjena vrijednost:  22.770.480,00 kn.

Rok za dostavu ponuda:  11. siječnja 2021. godine do 12:00 sati

Datum objave:  02.12.2020.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4525333

Natječaj - Usluge promidžbe i vidljivosti u provedbi projekta “Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok“ - 01.09.2020.

Naručitelj: Lučka uprava Zadar

Oznaka / broj: 2020/S 0F2-0031602

Naziv: Usluga promidžbe i vidljivosti u provedbi projekta “Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok”

CPV: 79416000-3 Usluge na području odnosa s javnošću

Proc. vrijed.: 284.193,33 kn

Rok za dostavu ponuda / zahtjeva: 23.9.2020. 12:00

Datum objave: 1.9.2020

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4225116

Natječaj - Usluga vanjske provedbe projekta “Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok” sufinanciranog iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija – mjera 7ii1

Naručitelj: Lučka uprava Zadar

Oznaka / broj: 2020/S 0F2-0029342

Naziv: Usluga vanjske provedbe projekta “Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok” sufinanciranog iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija – mjera 7ii1

CPV: 72224000-1 Usluge savjetovanja na području vođenja projekta

Proc. vrijed.: 1.073.333,34 kn

Rok za dostavu ponuda / zahtjeva: 1.9.2020. 12:00

Datum objave: 7.8.2020

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4147848

Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području putničke luke Gaženica – Zadar za obavljanje djelatnosti organizacije parkirališta i naplate parking mjesta

Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području putničke luke Zadar za postavu pokretnog štanda za prezentaciju brodskih izleta za obavljanje djelatnosti pomorskog prijevoza putnika

PONIŠTENO: Poništen postupak davanja koncesije
Novi natječaj nalazi se na vrhu ove straniceKoncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području putničke luke Gaženica – Zadar za obavljanje djelatnosti organizacije parkirališta i naplate parking mjesta"> PONIŠTENO: Poništen postupak davanja koncesije
Novi natječaj nalazi se na vrhu ove stranice
Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području putničke luke Gaženica – Zadar za obavljanje djelatnosti organizacije parkirališta i naplate parking mjesta