Natječaji

Naslovna   //   Natječaji

Javni natječaj radi izbora kandidata za radna mjesta

  1. Voditelj Službe održavanja, rekonstrukcije i razvoja lučke infra i supra strukture, stručna sprema VSS– 1 izvršitelj
  2. Referent za pravne, kadrovske i opće poslove, stručna sprema VSS – 1 izvršitelj
  3. Referent računovodstva, stručna sprema VŠS/SSS- 1 izvršitelj
  4. Nadzorni operator- lučki nadzornik stručna sprema SSS – 2 izvršitelja na određeno vrijeme do povratka djelatnika odsutnih radi bolovanja i 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Javni natječaj za izbor ravnatelja Lučke uprave Zadar – 06.05.2022. godine

Obavijest o poništenju javnog natječaja za izbor ravnatelja Lučke uprave Zadar – 03.05.2022. godine

Lučka uprava Zadar, Gaženička cesta 28 A, 23000 Zadar, objavljuje
Obavijest o poništenju javnog natječaja za izbor ravnatelja Lučke uprave Zadar
objavljenog 9. ožujka 2022.g. u Zadarskom listu i na službenoj internetskoj stranici Lučke uprave Zadar.
LUČKA UPRAVA ZADAR

Natječaj - Koncesija na području putničke luke Zadar za postavu pokretnog štanda za prezentaciju brodskih izleta za obavljanje djelatnosti pomorskog prijevoza putnika – 06.04.2022.

Naručitelj: Lučka uprava Zadar
Broj objave: 2022/S 01K-0013850
Vrsta objave: Obavijest o namjeri davanja koncesije
Predmet koncesije: Postava pokretnog štanda za prezentaciju brodskih izleta za obavljanje djelatnosti pomorskog prijevoza putnika
Rok za dostavu ponuda: 06. svibnja 2022. godine do 10:00 sati
Datum objave: 06.04.2022.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6152703

Javni natječaj za izbor ravnatelja Lučke uprave Zadar – 9. ožujka 2022. godine

Javni poziv na nadmetanje radi prodaje nekretnine – 23.09.2021. godine

Poništenje javnog poziva na nadmetanje radi prodaje nekretnine - 15.07.2021. godine

Lučka uprava Zadar, Gaženička cesta 28 C, 23000 Zadar, objavljuje
PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA NA NADMETANJE RADI PRODAJE NEKRETNINE
objavljenog 2. srpnja 2021.g. u Zadarskom listu i na službenoj internetskoj stranici Lučke uprave Zadar.
LUČKA UPRAVA ZADAR

Javni poziv na nadmetanje radi prodaje nekretnine – 02.07.2021. godine

Javni natječaj za radno mjesto: Nadzorni operator (lučki nadzornik) – 18.06.2021. godine

Natječaj - Koncesija na području putničke luke Zadar za postavu pokretnog štanda za prezentaciju brodskih izleta za obavljanje djelatnosti pomorskog prijevoza putnika - 11.03.2021.

Naručitelj:

Broj objave:

Vrsta objave:

Predmet koncesije:

Rok za dostavu ponuda:

Datum objave:

Lučka uprava Zadar

2021/S 01K-0009766

Obavijest o namjeri davanja koncesije

Postava pokretnog štanda za prezentaciju brodskih izleta za obavljanje djelatnosti pomorskog prijevoza putnika

12. travnja 2021. godine do 10:00 sati

11.03.2021.

 

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4866306

Natječaj - Usluga voditelja projekta gradnje za provedbu projekta “Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok“ – 29.12.2020.

Naručitelj: Lučka uprava Zadar

Oznaka / broj: 2020/S 0F2-0046251

Naziv: Usluga voditelja projekta gradnje za provedbu projekta “Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok”

CPV: 72224000-1 Usluge savjetovanja na području vođenja projekta

Proc. vrijed.: 1.345.000,00 kn

Rok za dostavu ponuda / zahtjeva: 01.02.2021. 12:00

Datum objave: 29.12.2020

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4627891

Natječaj - Koncesija za lučke djelatnosti priveza i odveza te opskrbe brodova vodom u luci Gaženica – putnička luka te priveza i odveza brodova te opskrbe brodova električnom energijom u luci Zadar – putnička luka – 02.12.2020.

Naručitelj:  Lučka uprava Zadar

Broj objave:  2020/S 01K-0043215

Vrsta objave: Obavijest o namjeri davanja koncesije

Predmet koncesije:

Glavni predmet koncesije je djelatnost priveza i odveza brodova, jahti,  sportskih i drugih brodica. Sporedni predmet koncesije je djelatnost opskrbe brodova, jahti, sportskih i drugih brodica vodom i električnom energijom

Procijenjena vrijednost:  22.770.480,00 kn.

Rok za dostavu ponuda:  11. siječnja 2021. godine do 12:00 sati

Datum objave:  02.12.2020.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4525333

Natječaj - Usluge promidžbe i vidljivosti u provedbi projekta “Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok“ - 01.09.2020.

Naručitelj: Lučka uprava Zadar

Oznaka / broj: 2020/S 0F2-0031602

Naziv: Usluga promidžbe i vidljivosti u provedbi projekta “Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok”

CPV: 79416000-3 Usluge na području odnosa s javnošću

Proc. vrijed.: 284.193,33 kn

Rok za dostavu ponuda / zahtjeva: 23.9.2020. 12:00

Datum objave: 1.9.2020

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4225116

Natječaj - Usluga vanjske provedbe projekta “Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok” sufinanciranog iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija – mjera 7ii1

Naručitelj: Lučka uprava Zadar

Oznaka / broj: 2020/S 0F2-0029342

Naziv: Usluga vanjske provedbe projekta “Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok” sufinanciranog iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija – mjera 7ii1

CPV: 72224000-1 Usluge savjetovanja na području vođenja projekta

Proc. vrijed.: 1.073.333,34 kn

Rok za dostavu ponuda / zahtjeva: 1.9.2020. 12:00

Datum objave: 7.8.2020

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4147848

Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području putničke luke Gaženica – Zadar za obavljanje djelatnosti organizacije parkirališta i naplate parking mjesta

Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području putničke luke Zadar za postavu pokretnog štanda za prezentaciju brodskih izleta za obavljanje djelatnosti pomorskog prijevoza putnika

PONIŠTENO: Poništen postupak davanja koncesije
Novi natječaj nalazi se na vrhu ove stranice
Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području putničke luke Gaženica – Zadar za obavljanje djelatnosti organizacije parkirališta i naplate parking mjesta


Građevinski radovi na modernizaciji Ribarske luke u uvali Vela Lamjana, Kali, otok Ugljan